Correcties & Aanvullingen

James Kennedy

In het artikel Geen allahu akbar, wel anders eten – Nederland worstelt met diversiteit en gelijkwaardigheid (29 april, pagina 13) wordt James Kennedy auteur genoemd van Nieuw Jeruzalem in aanbouw: Nederland in de jaren zestig. Het boek heet echter: Nieuw Babylon in aanbouw: Nederland in de jaren zestig.

Modernisme

Illustratie 3 bij het artikel over het modernisme Alles nieuw! (28 april, pagina 21) toont niet het Hoefijzergebouw van Bruno Taut in Berlijn, maar het Rotterdamse woningbouwcomplex De Kiefhoek van J.J.P. Oud.

Gnarls Barkley

In de cd-bespreking Rare jongens (29 april, pagina 55) wordt de cd St. Elsewhere toegeschreven aan de formatie Gnals Barkley. De juiste naam is Gnarls Barkley.

Warden

In het artikel Naar de grenzen van zijn vak (1 mei, pagina 2) is sprake van Minze Wijma uit Warden. Bedoeld is Leeuwarden.

Kinderbijslag

Het artikel Minder kinderbijslag over de grens (1 mei, pagina 1) meldt dat volgens cijfers van de Sociale Verzekeringsbank in 2000 nog 5.437 kinderen in het buitenland waren voor wie kinderbijslag werd verstrekt, en vorig jaar 2.599. Dit betreft alleen kinderen in de leerplichtige leeftijd met allochtone ouders.

Dodenherdenking

De rubriek Agenda (1 mei, pagina 2) meldt dat premier Balkenende woensdag in het kader van de Nationale Dodenherdenking een toespraak houdt in Loenen. Hij houdt die rede op donderdag 4 mei.