Voorzitter Radboud stapt op na aandringen medici

Het hartcentrum van het Nijmeegse Radboud-ziekenhuis werkt onder de maat. Bestuur en medische top maken elkaar verwijten.

Het was de medische top van het UMC St. Radboud die heeft aangedrongen op het vertrek van bestuursvoorzitter C. van Herwaarden. In een bijeenkomst met het ziekenhuisbestuur, afgelopen donderdagavond, kwam het bestuur met 'een korte zakelijke mededeling', zegt vice-voorzitter D. Ruiter van de raad van bestuur telefonisch vanuit Athene. 'Men maakte zich zorgen over de kwaliteit. Ze hebben zelf het boetekleed aangetrokken door te zeggen dat ze er te weinig aan getrokken hebben, maar ze vonden ook dat wij als raad van bestuur in een moeilijke positie zaten.'

Het Nijmeegs academisch ziekenhuis UMC St. Radboud ligt onder vuur door een kritisch rapport van externe deskundigen over het relatief hoge sterftecijfer in het hartcentrum. De kwaliteit van de zorg in het hartcentrum is door interne conflicten, gebrekkige leiding en het ontbreken van protocollen onder de maat, zo werd vorige week dinsdag bekend. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gelastte direct een operatiestop voor volwassenen.

Ruiter is 'buitengewoon verrast' dat de inhoud van het vertrouwelijke gesprek tussen het ziekenhuisbestuur en de medische staf uitlekte. Op vrijdagochtend meldde de Gelderlander dat de medische staf de raad van bestuur heeft verzocht op te stappen, compleet met toelichting. Een hoogleraar verklaart anoniem dat de medici vinden dat de raad van bestuur heeft nagelaten tijdig in te grijpen en dat de opstelling van Van Herwaarden hen heeft geërgerd. Deze zou het rapport van de externe onderzoekscommissie hebben 'gebagatelliseerd'. En dat is 'onvergeeflijk', aldus de hoogleraar. Maar Ruiter noemt dit anoniem lekken naar de krant 'niet-integer handelen'.

Er volgde overleg tussen het bestuur van toezichthouder Stichting Katholieke Universiteit en Van Herwaarden, waarna vrijdagavond met een kort persbericht het vertrek van Van Herwaarden bekend werd gemaakt. 'Van Herwaarden heeft zelf zijn conclusies getrokken en wij hebben die aanvaard', zegt secretaris H. Wittenhorst van de Stichting Katholieke Universiteit. Volgens haar heeft niet alleen de opstelling van de medische staf geleid tot het vertrek van Van Herwaarden, maar is er sprake van 'allerlei ontwikkelingen'. Welke dat zijn, wil ze niet zeggen.

Totdat er een interim-voorzitter is gevonden, neemt vice-voorzitter en decaan Ruiter het voorzitterschap waar. Ruiter zegt geen moment te hebben overwogen zelf te vertrekken. 'De medische staf kan wel zeggen dat ze het niet meer met ons zien zitten, maar daarover gaan zij niet. Dat is een verantwoordelijkheid van de stichting. Uiteraard zijn wij medeverantwoordelijk, maar het zou van de zotte zijn als de hele raad van bestuur moet opstappen.'

De driekoppige raad van bestuur wordt door de externe onderzoekscommissie verweten niet adequaat te hebben gereageerd op 'ongunstige, reeds jaren opkomende signalen'.

Ruiter: 'Ik moet dit bestrijden. Sinds de eerste signalen zijn wij bezig om de problemen op te lossen, maar het is niet makkelijk om professionals op één lijn te krijgen. Ik vind niet dat de raad van bestuur gefaald heeft. Die conclusie geldt op afdelingsniveau, maar daar is inmiddels wat aan gedaan. Het hoofd van de afdeling Thorax Hartchirurgie is vervangen.'

Hij verwacht dat in het Radboud nog zeker drie weken geen hartoperaties plaats zullen vinden. Die tijd is nodig om te voldoen aan de eisen van de Inspectie.

    • Martin Steenbeeke