Tehuis voor dader huiselijk geweld

De Stichting Maatschappelijke en Vrouwenopvang in Den Bosch wil een speciaal mannenhuis opzetten waar plegers van huiselijk geweld terechtkunnen. De plegers zouden daar een intensieve behandeling moeten krijgen, terwijl de slachtoffers van het geweld - meestal vrouw en eventueel kinderen - in hun eigen woning kunnen blijven. Nu is het nog vaak zo dat de slachtoffers vertrekken en de man thuis kan blijven.

Het voorstel van de stichting in Den Bosch past bij het recente therapeutische inzicht dat juist de plegers van huiselijk geweld moeten worden behandeld. Het sluit ook aan bij een wetsvoorstel van minister Donner (Justitie, CDA) om daders van huiselijk geweld een huisverbod van tien dagen op te leggen als acuut gevaar dreigt voor vrouw en kinderen. G. van Egdom, directeur van de Bossche stichting: 'Als de dader na die tien dagen naar huis gaat, is er niets veranderd.' Het mannenhuis zou opvang moeten bieden gedurende enkele maanden. Mannen opvangen is bovendien goedkoper, zegt hij. 'Vrouwen moeten vaak samen met hun kinderen worden opgevangen.'

De mannen in het huis zouden speciale begeleiding moeten krijgen, aldus Van Egdom. 'Vaak zijn ze zelf in hun jeugd slachtoffer geweest van geweld.' Hulpverleners weten al jaren dat vrouwen vaak langdurig mishandeld worden, voordat ze zich voor hulp melden. Vervolgens keren ze vaak naar hun man terug. Dat was de reden dat er een nieuwe therapie werd ontwikkeld waaraan zowel dader als slachtoffer meedoet.

In Amsterdam wordt die nieuwe therapie sinds 2002 toegepast, met succes: 60 procent van de mannen leert zich te beheersen, de relatie blijft behouden en het slaan houdt op. De afgelopen jaren hebben verschillende steden die methode overgenomen.

Bij de politie worden jaarlijks 56.000 incidenten van huiselijk geweld gemeld.