retour den haag-brussel

Liever laat dan lek

Gaat de Kamer nou wel of niet daags na Prinsjesdag met het kabinet in debat over de miljoenennota? Het antwoord is zeer waarschijnlijk: nee. En dat terwijl het zo helder leek vorige week: het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer (waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn), had een stevige brief opgesteld met de mededeling dat het kabinet de miljoenennota en de departementale begrotingen wel degelijk onder embargo aan de Kamer moest sturen. Het kabinet, dat jaarlijks geconfronteerd wordt met lekkages uit de stukken, voelde daar weinig voor en wilde stukken pas op Prinsjesdag zelf aan de Kamer verstrekken.

Dat, zo vindt het presidium, is weer onwenselijk omdat het debat over de miljoenennota dan een week uitgesteld moet worden. Kamerleden moeten zich immers kunnen voorbereiden op het debat en dat kost een week. En in de media-democratie betekent dat dat alles en iedereen de hele week al reageert op de plannen, zonder dat de Kamer erover spreekt.

Kamervoorzitter Weisglas dacht de 'dreigbrief' aan het kabinet wel even snel door de Kamer te kunnen loodsen, maar had afgelopen donderdag buiten CDA's fractievoorzitter Maxime Verhagen gerekend. Die is, zo blijkt nu, helemaal niet tegen het opheffen van de embargoregeling en het verplaatsen van de algemene politieke beschouwingen en hij vroeg een debat aan met het presidium, dat na het reces zal worden gehouden. Dat verzoek werd direct gesteund door VVD en D66, waarmee indirect duidelijk werd dat de coalitie liever de stukken op Prinsjesdag krijgt en desnoods een week later debatteert, dan weer gedoe met lekkages te riskeren. Overigens hecht de Kamer minder aan de volgorde der dingen bij de komende verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei (gehaktdag). Daar kwam wel steun voor het plan van het presidium om het grote 'verantwoordingsdebat' pas een maand na verantwoordingsdag te houden. (EK)

Meer klachten svp

Nederland eurosceptisch? Je zou het niet zeggen als je het jaarverslag leest van de Europese ombudsman. Nikiforos Diamandouros heet hij. Je kunt een klacht bij hem indienen als je vindt dat je onheus bent bejegend door een Europese instelling. Hoeveel Nederlanders deden dat vorig jaar? Welgeteld 103. Nederland scoort daarmee onder het gemiddelde.

Ook burgers uit andere landen hebben moeite om de weg naar de ombudsman te vinden. Vorig jaar ontving hij in totaal 3.920 klachten, vijf procent meer dan het jaar daarvoor. Een bewijs, zo heette het in het persbericht, 'dat er nog een lange weg te gaan is voordat er sprake is van een volledig open en transparant bestuur dat zijn burgers gerust kan stellen'.

De meeste klachten (per inwoner) komen uit Malta, Cyprus en Luxemburg. In het laatste land wonen veel Europese ambtenaren en die kennen de weg naar Diamandourous wél. Op (Griekse) Cyprioten oefent hij waarschijnlijk een bijzondere aantrekkingskracht uit omdat hij dezelfde taal spreekt.

Maar toch. Nog geen vierduizend klachten, op een Europese bevolking van 425 miljoen, is dat niet wat weinig? 'Het is niets, dat is waar', erkende Diamandouros vorige week. Hij wil graag méér klachten. Vooral van het midden- en kleinbedrijf. 'Die worden vaak het slachtoffer van late betalingen en dat kunnen zij zich niet veroorloven.'

De Europese ombudsman had vorig jaar een budget van 7,3 miljoen euro. Voor de eurosceptici: dat is circa 1.850 euro per klacht. (JvdK)

Aldus...

'Heb ooit een staatssecretaris van OCW meegemaakt die in de agenda schreef 'kapper' als een bezoek aan mij gepland was. Dit om ruzie met de minister te voorkomen.'

(Minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) op zijn weblog)

'Even naar het ministerie geweest en daarna snel naar de kapper met mijn man Peter. Vanavond naar twee gala's.'

(Lijsttrekkerskandidate Rita Verdonk (VVD) op haar weblog)

Wie is de grootste eikel?

Het kabinet brengt jongeren normen bij door ze voor eikel uit te schelden. De SP scheldt terug.

Wie zijn de grootste moraalridders van Den Haag? Ministers Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) en Donner (Justitie, CDA) of Jan Marijnissen en Renske Leijten van de Socialistische Partij? Vorige maand opende de regering een website om de normen en waarden onder jongeren op te vijzelen. Op de site www.watvooreikelbenjij.nl kunnen jongeren raps beluisteren, en met een testje van acht vragen ontdekken hoe het met hun normbesef is gesteld. De uitslag varieert van 'ik ben een reusachtige eikel' tot 'ik ben goed bezig'. De site is in samenwerking met het Microsoft-chat-programma MSN gemaakt: 'Dat is de omgeving van jongeren', zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De SP laat het moraalridderschap niet graag aan anderen over. Op de eigen site schrijft de partij dat de overheidssite 'verspilling van belastinggeld en respectloos naar jongeren' is. Voorzitter Renske Leijten van de SP-jongeren vraagt zich af: 'Wie zijn jullie om ons op zo'n toon toe te spreken?' De regeringssite kostte ruim één miljoen euro: 'over de balk gesmeten'. Maar dat de site reclame maakt voor Microsoft - ultiem symbool van kapitalisme - vinden de SP'ers nog wel het ergste.

Gisteren opende de SP een tegen-website: www.watvooreikelszijnjullie.nl. Op de site wordt in een quiz van vijftien vragen het beleid van evenzovele bewindslieden bekritiseerd. Aan het einde kun je stemmen op de bewindpersoon die volgens jou de 'Über eikel' is. De SP kondigt aan de winnaar later deze maand een trofee aan te bieden op het Binnenhof. Vooruitlopend hierop zijn alle kandidaten met eikeldopjes op hun hoofd op de site afgebeeld. Volgens Leijten heeft de site sinds de opening gisteren al 30.000 unieke bezoekers heeft gehad.

De site van Remkes en Donner heeft sinds de opening op 18 april 356.000 bezoekers gehad. De woordvoerder van Binnenlandse Zaken zegt over de kritiek van de SP: 'We realiseren ons dat het op het randje is, maar om effectief te zijn moet je aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Met braaf, ambtelijk taalgebruik bereik je niks.' (IK)

    • Egbert Kalse
    • Inger Kuin
    • Jeroen van der Kris