Jordaan-repertoire is elegant bij Flint

Felix Strategier en David Vos leggen achter in de zaal nog even een biljartje, terwijl Djoeke Klijzing en Joeri de Graaf bij wijze van ouverture laten horen hoe elegant nummers alsO mooie Westertoren en In de Jordaan kunnen klinken op cello en gitaar. Hun verfijnde begeleiding zet meteen de toon voor de nieuwe Flint-voorstelling: hier wordt het Jordaan- en aanverwante repertoire uit de sfeer van het makkelijke café-succes gehaald en met veel egards opnieuw tot klinken gebracht. Strategier heeft ditmaal zelfs zijn accordeon niet bij zich; die zou bij deze twinkelend swingende arrangementen niet passen.

'n Pikketanissie, naar het fameuze dranklied van Johnny Jordaan, brengt veel verschillende - en vaak verrassende - nummers bij elkaar. Niet alleen klassiekers als het ladderzatte De begrafenis van Manke Nelis ('s avonds is-ie volgens Daan / gezond en wel naar bed gegaan/ en vanmorgen zo ineens dood opgestaan') en het schrijnende De dievenwagen ('denk maar alleen: wat hij heeft gedaan/ kan morgen mij ook gebeuren'), maar ook een rebels lied van socialistische makelij, een paar minder bekende smartlappen, een nummer over 'een zwarte meid' dat ons nu hoogst racistisch voorkomt, en een zeventig jaar oud reclamelied van Louis Davids: 'Wat een meisje weten moet wanneer ze wil gaan trouwen/ dat ze altijd al haar was met Persil schoon moet houen.' Strategier heeft een gespierde stem met oprecht pathos, en is soms ook tot het uiterste ingetogen. Vos' diepgebruinde geluid is iets minder wendbaar, maar weet mooie spanning te leggen in Amsterdam van Jacques Brel en 't Is stil in Amsterdam van Ramses Shaffy.

Tussen de liedjes door spelen ze een grappige montage van twee typetjes: terwijl een geaffecteerde import-Jordanees een lofrede op zijn buurt houdt, barst een Rotterdammer uit in een scheldkanonnade op de stad van de grachten en de zeventiende-eeuwse pandjes. En ook brengen ze, alsof het een vooroorlogse radioreportage betrof, kleurrijk verslag uit van het palingtrekken, een allang verdwenen stuk Jordaan-folklore, dat in 1886 ontaardde in een veldslag met de politie. Om daarna een nummer te zingen dat de Jordaan-romantiek treffend in twijfel trekt.

Voorstelling: 'n Pikketanissie, door theatergroep Flint. Regie: Eva Bauknecht. Gezien: 27/4 De Roode Bioscoop, Amsterdam. Aldaar t/m 14/5; tournee 5/10 t/m 28/12. Inl. 020-6257500, www.theatergroepflint.nl
    • Henk van Gelder