Inzameling WOII-spullen

Vijftien Nederlandse oorlogsmusea houden een inzamelingsactie om materiaal uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen. Ze roepen personen en instanties op goed op zolder te kijken of daar niet nog foto's, dagboeken of voorwerpen uit die tijd liggen. Die kunnen ze vanaf 4 mei inleveren.

De organisatoren van de actie willen zo voorkomen dat op het eerste gezicht onbelangrijk materiaal verloren gaat. Volgens hen komt het nog vaak voor dat particulieren of instanties bijzondere objecten in hun bezit hebben, terwijl ze denken dat die geen enkele historische waarde hebben. Wie iets vindt kan het bij ieder museum inleveren. Dat zal dan kijken in welke instelling het materiaal het beste op zijn plaats is.

Tot de deelnemers behoren het Joods Historisch Museum in Amsterdam, het Nationaal Monument Kamp Vught, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Verzetsmuseum Friesland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport steunt het initiatief. Eerdere inzamelacties waren volgens de musea er succesvol.