Geen sociale premies vakantiebaan

Wie tijdelijk en slechts voor een korte periode werkt zou geen sociale premies meer moeten betalen. Ook de werkgever zou bij korte dienstverbanden vrijgesteld moeten worden van sociale premies. Dat schrijft de Sociale Economische Raad (SER) in een ontwerpadvies aan de regering, dat later deze maand zal worden vastgesteld.

De SER schrijft dat wanneer werknemers dertig dagen of korter werken voor een werkgever, ze geen premies voor de werkloosheidswet (WW), arbeidsongeschiktheidswet (WIA) en ziektewet (ZW) zouden moeten betalen. Werkgevers zouden in dit geval hun deel van deze sociale premies ook niet hoeven af te dragen.

De sociale partners willen het mogelijk maken dat iemand in één jaar drie keer een periode van maximaal dertig dagen werkt zonder premies te betalen. Werken werknemers vaker in één jaar voor een korte periode, dan zouden ze wel premieplichtig worden.

Het voorstel is met name voordelig voor studenten en scholieren die korte periodes, bijvoorbeeld alleen in de schoolvakanties, werken. Ook mensen die naast hun gewone baan soms kortdurend nog een extra baantje hebben zouden profiteren. De SER komt met haar advies, omdat de bestaande situatie veel administratieve lasten met zich mee brengt. Volgens de SER kunnen werknemers die maximaal dertig dagen voor een werkgever werken meestal toch geen aanspraak maken op de sociale verzekeringen waar nu wel premie voor wordt betaald. Voor de WW, WIA en ZW geldt dat je een bepaald aantal maanden gewerkt moet hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering.

De SER wil dat de nieuwe regels ook gaan gelden voor zogeheten 'fictieve arbeidsbetrekkingen'. Dit zijn bijvoorbeeld de arbeidsrelaties tussen topsporters en hun bond en artiesten en een zaaleigenaar. Bond en zaaleigenaar betalen nu wel sociale premies, maar voor dit soort dienstverbanden gelden allerlei verschillende regels. Dit brengt hoge administratieve lasten met zich mee. De SER wil dat alle gevallen waarbij tegen beloning arbeid wordt verricht onder de nieuwe vrijstelling tot en met dertig dagen gaan vallen. Zelfstandigen zijn niet verzekerd voor werknemersverzekeringen.