De Antillen NV nog niet van smeergeldzaak af

Het Nederlandse bouwbedrijf Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) worstelt nog steeds met zijn betrokkenheid bij smeergeldpraktijken op de Antillen. De Antilliaanse minister van Justitie, David Dick, heeft als privépersoon beslag laten leggen op bankrekeningen en onroerend goed van KWS-dochteronderneming De Antillen NV.

Zowel het bedrijf zelf, als de toenmalige directeur zijn veroordeeld voor omkoping en fraudepraktijken - vonnissen die onlangs door de Hoge Raad zijn bekrachtigd. Topfunctionarissen van KWS en de dochteronderneming beschuldigden in die processen de toenmalig gedeputeerde Dick van het aannemen van steekpenningen. De rechter in Willemstad sprak hem daarvan echter vrij.

De Antillen NV is na de uitspraak van de Hoge Raad op Curaçao en elders op de Antillen uitgesloten van overheidsopdrachten. Dit was voor KWS reden de orderportefeuille op de Antillen over te doen aan aan het Limburgse bouwbedrijf Janssen de Jong.

Maar die overname is niet mogelijk zolang Dick zijn beslaglegging handhaaft. Hij is alleen bereid om deze op te heffen als het bedrijf een bankgarantie verstrekt ter zekerstelling van een mogelijke schadevergoeding die Dick heeft gevorderd voor de verdachtmaking aan zijn adres. Volgens Dick heeft hij daarover inmiddels toezeggingen van Janssen de Jong. Dick benadrukt dat hij de beslaglegging als privépersoon heeft gedaan.

Als minister van Justitie wil hij dat de veroordeelde ex-directeur, die inmiddels in Nederland verblijft, zijn straf uitzit. Hij heeft de procureur-generaal op de Antillen verzocht in Nederland een opsporingsbevel te doen uitgaan. 'Het kan niet zo zijn dat we hier op de Antillen veroordeelde personen gaan opsluiten, terwijl Nederlandse verdachten in diezelfde affaire de dans ontspringen.' De affaire leidde op Curaçao tot veroordeling van zestien hoofdverdachten, onder wie hoge ambtenaren en prominente politici als Nelson Monte en Anthony Godett.

De oud-directeur kreeg een celstraf van anderhalf jaar opgelegd, de KWS-dochteronderneming een boete van twee ton. Dick moest, op basis van beschuldigingen van een ex-directeur en KWS-topfunctionaris in Nederland, zijn functie als gedeputeerde neerleggen, en werd pas na zijn vrijspraak gerehabiliteerd.

    • Jos Verlaan