Wiskunde te makkelijk?

Van harte gun ik hoogleraar wiskunde Klaas Landsman de voldoening en uitdaging die pure wiskundige problemen hem wiskunde schenken. Maar dat wiskunde te gemakkelijk is gemaakt op de middelbare school, zoals hij beweert, zal niet worden onderschreven door de grote groep jongeren (44%) die in Amsterdam zonder enige startkwalificatie de arbeidsmarkt betreedt (W&O en Opinie&Debat 18 mrt).

Op twee punten ben ik het wel met Landsman eens. Het onderwijs moet leerlingen inderdaad meer prikkelen en nieuwsgierig maken. Nieuwe media zijn daar zeer geschikt voor. Jammer dat slechts een minderheid (25%, volgens NIPO-onderzoek) van de docenten ze regelmatig bij het `lesgeven` gebruikt.

Zeker waar is ook dat kinderen heel slim zijn. Minder studieuze leerlingen komen buiten het onderwijs om tot opmerkelijke leerprestaties. In computerclubhuizen in Amsterdam-West bouwen allochtone jongeren in hun vrije tijd websites, maken ze animaties en rapmuziek. (zie www.computerclubhuis.net)

    • Jan Lepeltak