Wespendief

Niet al te hoog boven de waterrijke Weerribben in de Kop van Overijssel zweeft een slanke, buizerdachtige vogel met kleine, grijze kop, lange staart waarover drie donkere banden lopen. De eerste insecten zwermen rond, en hierop jaagt deze roofvogel, de Wespendief (Pernis apivorus). De spanwijdte reikt zo'n 110 tot 135 centimeter. De zon van april schijnt en er is volop thermiek, waardoor de wespendief zich laat opstuwen. Deze wespendief behoort tot de lichte fase; onderzijde van vleugels en lichaam zijn schaars bruin gevlekt. Zoals de naam aangeeft, leeft de wespendief van honing en poppen van hommels, wespen en mieren. Met zijn gele klauwen graaft hij de nesten uit. Hij is een uitgesproken trekvogel en overwintert in tropisch Afrika. Vooral in de nabijheid van het nest toont de wespendief een geheimzinnig, stil gedrag. In ons land een zeldzame broedvogel, talrijker als doortrekker en zomergast. Hij leeft aan de rand van bossen, waar het open veld begint. De vleugelslag is adembenemend licht.

Wespendief Foto: Hans Gebuis; www.birdpix.nl
Wespendief Foto: Hans Gebuis; www.birdpix.nl Birdpix
    • Kester Freriks