VS tegen fonds voor Palestijnen bij Wereldbank

De Verenigde Staten verzetten zich krachtig tegen een Europees voorstel om voor de betaling van de salarissen van ruim 160.000 Palestijnse ambtenaren zonder tussenkomst van Hamas-ministers een speciaal fonds van de Wereldbank in te stellen. Tijdens diplomatiek beraad in Londen hebben Amerikaanse vertegenwoordigers duidelijk gemaakt dat zo'n fonds de strategie om de Hamas-regering te isoleren en ten val te brengen, ondermijnt.

Het voorstel voor een dergelijk fonds is afkomstig uit de Nederlandse diplomatie en is overgenomen door Groot-Brittannië. 'Het verzet van de VS heeft voor een probleem gezorgd. Eén telefoontje van het Witte Huis naar president Wolfowitz van de Wereldbank en het hele idee is van tafel', aldus diplomaten in Jeruzalem.

Behalve de Britten steunen ook de Duitsers en Fransen de creatie van een fonds dat bedoeld is om een humanitaire crisis in de Palestijnse gebieden te voorkomen en tegelijkertijd contacten met Hamas te vermijden. De Franse president Chirac heeft gisteren na beraad met president Abbas de Wereldbank opgeroepen haast te maken met het fonds.

De Europese Unie heeft eerder deze maand de begrotingshulp aan de Palestijnse Autoriteit opgeschort en zoekt naar 'creatieve methodes' om een humanitaire crisis te voorkomen. De VS hebben alle hulp stopgezet en streven naar de val van de Hamas-regering.

De patstelling en de verdeeldheid tussen de VS en Europa heeft er mede toe geleid dat James Wolfensohn gisteren zijn functie als speciaal gezant voor de Gazastrook heeft neergelegd. De voormalige president van de Wereldbank was door het Kwartet (VS, EU, VN en Rusland) aangesteld om de wederopbouw van de economie van de Gazastrook te begeleiden. Wolfensohn zegt niet in een politiek en diplomatiek vacuüm te kunnen werken. Bovendien worden, protesten van Wolfensohn ten spijt, internationale afspraken over de opening van de Israëlische grensposten voor commerciële exporten door Israël niet nageleefd, waardoor Palestijnse groente en fruit doorgedraaid worden.

Islamitische Jihad:pagina 35