Twee rechters, twee oordelen

Hoe gevaarlijk vindt de Almelose rechtbank met asbest verharde wegen voor de volksgezondheid? En welke waarde hechten rechters in Almelo aan een wetenschappelijk rapport waarin een verband is aangetoond tussen asbestwegen en asbestkanker? Asbestslachtoffers en hun advocaat weten het na twee recente vonnissen in kort geding niet meer.

De Almelose rechtbank wees gisteren een schadeclaim af van een asbestslachtoffer uit Wierden. De man zegt de dodelijke ziekte mesothelioom (long- en buikvlieskanker) te hebben opgelopen doordat het erf van zijn ouderlijk huis met asbestcementafval van het bedrijf Eternit uit Goor was verhard. Maar volgens de Almelose rechtbank kan Eternit hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, omdat het bedrijf eind jaren zestig, toen het asbestcementafval zonder waarschuwing werd weggegeven aan particulieren, niet op de hoogte kon zijn van de gevaren.

Advocaat B. Ruers betwist dit - hij denkt dat Eternit dit had kunnen en moeten weten - maar is in ieder geval blij dat in het vonnis wordt gesteld dat 'afgifte van dat afval tot gezondheidsrisico's zou kunnen leiden'.

Een week eerder, in een eveneens verloren kort geding in Almelo van een ander asbestslachtoffer, werd dit verband gebagatelliseerd. Asbestcementafval zoals dat door Eternit is verstrekt, is 'op zich niet gevaarlijk omdat de (gevaarlijke) asbestvezels, die meso-thelioom kunnen veroorzaken, daarin niet vrij voorkomen, maar door het cement gebonden zijn.' Pas na slijtage van de weg is er sprake van een 'mogelijk' risico, maar dat kan Eternit niet worden verweten, zo luidde het vonnis vorige week.

Die opvatting kan advocaat Ruers weer moeilijk rijmen met een wetenschappelijk rapport dat vorig jaar in opdracht van het ministerie van VROM is gemaakt. Hierin is vastgesteld dat asbest in wegen en erven in de omgeving van Goor aantoonbaar mesothelioom heeft veroorzaakt. De Almelose rechtbank zegt in het vonnis van vorige week dat deze bevindingen zijn gebaseerd op 'statistische gegevens' waaruit 'niet met zekerheid' kan worden vastgesteld dat iemand mesothelioom heeft opgelopen door asbest in het milieu. Het kan net zo goed komen door andere asbestbronnen, zoals fabrieksemissie.

    • Martin Steenbeeke