Tsjernobyl 1

In het Zaterdags Bijvoegsel van 22 april lezen we in het stuk `Nucleaire charmes` van Coen van Zwol: ”Buiten, op het terras, waait een straffe stralingswind: 122 microröntgen per uur”. Dat zal de gemiddelde lezer weinig zeggen, maar het stralingsniveau in een vliegtuig op kruisvlieghoogte is ongeveer viermaal zo hoog.

Zeventien jaar geleden, dus precies drie jaar na het ongeval, schreef ik in NRC het artikel Een dagje Tsjernobyl naar aanleiding van een bezoek aan de ongelukscentrale en omgeving. Uiteraard was ik voorzien van dosismeters. Daarin rapporteerde ik dat we tijdens de heen- en terugreis van in totaal acht uren vliegen een even grote stralingsdosis kregen als op de dag dat we Tsjernobyl, de kerncentrales en Pripjat bezochten. Als we Moskou-Kiev niet per trein maar per vliegtuig hadden afgelegd was de stralingsdosis als gevolg van het vliegen zelfs overheersend geweest.

    • Prof. Dr. Ir. H. van Dam