PvdA en God 3

In het artikel over levensbeschouwelijke stromingen in de PvdA (Zaterdags Bijvoegsel, 22 april) verzwijgt u dat vanaf het begin van de PvdA ook een Humanistische Werkgemeenschap actief was die tot ieders tevredenheid is opgegaan in het genoemde Trefpunt waarvan ik ook deel uitmaak.

In de veertig jaar dat ik lid ben van de PvdA heb ik als oud algemeen secretaris van het COC (1971-1975) en als oud algemeen voorzitter van het Humanistisch Verbond (1977-1987) nooit iets gemerkt van enige discriminatie door godsdienstige PvdA-leden.

De zorg van uw redacteuren zegt dus meer over hun vooroordelen over godsdienstige PvdA-leden dan over de werkelijkheid.

    • Prof. Dr. R.A.P.Tielman