PvdA en God 1

Het was verbazingwekend dat in het Zaterdags Bijvoegsel van 22 april op pagina 37 in de vetgedrukte kolom rechts stond: ”De PvdA brak daar in 1946 doorheen, toen de religieus-socialisten van Willem Banning bij de partij wilden horen.”

De heer Banning werd lid van de SDAP in 1931! Wat hij bij de stichting van de PvdA wel deed was voorzitter van de stichtingsvergadering zijn en aan het eind van zijn speech met de woorden ”Hier is de Partij van de Arbeid” de nieuwgeborene als het ware dopen.

    • P.F. Hovingh