Pensioen

Het ziet er op papier wel aardig uit: 385.000 euro om een pensioen te kopen. Maar in de praktijk kan het allemaal erg tegenvallen.

Belazerd gevoel bij pensioenverzekering

Ik heb bij een verzekeraar een kapitaal opgebouwd van 385.000 euro. Op mijn pensioendatum moet ik daarvan een pensioen kopen. Toen ik informeerde naar het bedrag dat ik zou krijgen, viel ik van mijn stoel. Ik krijg nog geen 1.900 euro per maand. Ik dacht dat dat een vergissing was, maar het ligt aan de lage marktrente. Dus als de marktrente toevallig 3,6 procent is, krijg je een uitkering van 1.900 euro. En als de marktrente toevallig 5,2 procent is, krijg je een uitkering van 2.700 euro. Ik voel me belazerd. Waarom rekenen ze niet met de gemiddelde rente van de afgelopen vijf of tien jaar? Dat dempt de pieken en dalen. Kan ik de verzekeraar aanklagen?

(D.M.)

Ik denk dat de verzekeraar in zijn recht staat. De hoogte van uw periodieke uitkeringen hangt inderdaad van de rente van dat moment af. Dat is ontzettend vervelend nu de rente zo laag is. Hebt u ook al offertes gevraagd bij andere verzekeraars? Dat kan zeker schelen. Kunt u de expiratiedatum ook nog uitstellen? Maar ook dat is een gok, want de rentestand is onvoorspelbaar.

Buitenlandse AOW

In 1958 ben ik op 15-jarige leeftijd in gezinsverband geëmigreerd naar Canada. In 1967 kwam ik terug naar Nederland. Daarna heb ik twee jaar in Zuid-Afrika gewoond. Hoe kan ik voor dit verblijf in het buitenland in aanmerking komen voor een aanvulling op mijn AOW?

(J.H.)

Voor elk jaar dat u tussen uw 15de en 65ste niet in Nederland verbleef, ontvangt u 2 procent minder AOW, maar in sommige landen bouwt u zelf ook weer aanspraken op. In deze rubriek hebben al heel wat brieven gestaan van lezers die een Amerikaanse, Franse, Ierse of Engelse 'AOW' ontvingen. Hoe het zit met Canada en Zuid-Afrika weet ik niet, maar ik adviseer u contact op te nemen met de instantie voor de AOW, Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl).

Eenderde lager pensioen

Ik heb in het onderwijs gewerkt, zowel fulltime als parttime. Toen ik parttime werkte, was ik ook parttime wethouder. Toen bouwde ik ook pensioen op. Ook ben ik arbeidsongeschikt geweest. Na mijn pensionering krijg ik een pensioen van ongeveer 10.000 euro. Een collega die maar iets meer dienstjaren heeft, krijgt echter 15.000 euro. Hoe kan het dat ik zoveel minder krijg?

(B.H.)

Het is heel moeilijk om dit soort vergelijkingen te maken. Uw collega heeft misschien nooit parttime gewerkt. Of misschien verdiende hij meer. Of misschien heeft hij gebruikgemaakt van de mogelijkheid om extra pensioen op te bouwen. U kunt uw pensioen laten narekenen door de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (tel. 070-360 19 21 of www.pensioenbelangen.nl).

Gescheiden in 1981

In april 1966 ben ik getrouwd. Volgens de advocaten had ik bij mijn scheiding in 1981 geen recht op pensioen. Denkt u dat er achteraf nog mogelijkheden voor mij zijn?

(T.L.)

Niet via uw ex-man of zijn pensioenfonds, maar misschien op een andere manier. De stichting 'Recht op recht voor '81', die zich inzet voor vrouwen die na een scheiding geen deel van het pensioen kregen, heeft bereikt dat dit jaar bij de evaluatie van de wet Pensioenverevening bij scheiding speciaal naar deze groep wordt gekeken. Het betreft meestal vrouwen die rond moeten komen van uitsluitend AOW. Wellicht komen zij in aanmerking voor een aanvulling op hun inkomen. De stichting 'Recht op Recht voor '81' overlegt hierover met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als u de ontwikkelingen wilt volgen, kunt u zich het best bij de stichting aansluiten. (Recht op recht voor '81, Van Speijkstraat 39, 2518 EV Den Haag).

Pensioenverdeling na echtscheiding blijkt ingewikkeld te zijn, gezien de vele brieven hierover. Mensen die gescheiden zijn na 1 mei 1995 hebben wettelijk recht op de helft van het pensioen dat in de huwelijksperiode is opgebouwd. Het pensioenfonds keert dit pensioen uit.

Mensen die gescheiden zijn tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 hebben ook recht op een deel van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Mensen gescheiden vóór 27 november 1981 hebben geen recht op elkaars pensioen. Voor deze categorie wordt nu gewerkt aan een soort reparatiefonds.

Wilma van Hoeflaken

De vragenrubriek behandelt om de week pensioenvragen en fiscale vragen.

    • Wilma van Hoeflaken