Opvang op scholen vanaf augustus `07

Den Haag, 29 april. Scholen worden vanaf het schooljaar 2007-2008 verplicht om voor- en naschoolse opvang te regelen voor kinderen als ouders daar om vragen. Vanaf 1 januari 2007 moeten scholen de wensen van ouders inventariseren. Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Het geeft daarmee invulling aan een motie van de Kamerleden Bos (PvdA) en Van Aartsen (VVD). Scholen moeten uiterlijk in augustus 2007 ofwel een contract gesloten hebben met een kinderopvanginstelling in de buurt, of zelf een rechtspersoon oprichten voor kinderopvang.