Oproep specialisten: stop 'stamcelpiraten'

Twee Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen twee jaar vierhonderd ongeneeslijk zieke patiënten laten behandelen met niet-erkende, mogelijk gevaarlijke stamceltherapieën.

Verschillende medisch specialisten en stamceldeskundigen dringen vandaag in deze krant aan op maatregelen tegen deze 'stamcelpiraten'. Anders dan in Spanje, België en Groot-Brittannië is commerciële stamceltherapie in Nederland niet verboden.

Het gaat om het Preventief Medisch Centrum (PMC) in Rotterdam, een centrum voor alternatieve geneeskunde, en het in Leuvenheim gevestigde Cells4Health, dat optreedt als zorgbemiddelaar. Voor 5.500 tot 20.000 euro kregen patiënten met bijvoorbeeld een dwarslaesie of multiple sclerose stamcellen ingespoten. Dat gebeurde in Rotterdam, Istanbul, Dubai en Baku. De bedrijven beweren dat door de stamcellen de toestand is verbeterd bij '60 tot 85 procent' van de patiënten.

Medisch specialisten en stamcelspecialisten spreken echter van 'gevaarlijke kwakzalverij' , 'handel in hoop' en 'ongeoorloofd winstbejag'. De bedrijven verkopen onbewezen en niet-erkende therapieën, zeggen ze. Werkzaamheid en veiligheid van de behandelingen zijn niet onderzocht. De bedrijven maken flinke winst op de behandelingen: ze rekenen ten minste tweemaal de kostprijs.

Neuroloog Rogier Hintzen, hoofd van het MS-centrum in het Rotterdamse Dijkzigt MC, heeft de praktijken sinds september meermalen onder de aandacht gebracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hij vraagt zich af waarom maatregelen uitblijven. Hintzen: 'Als je de inspectie daarnaar vraagt, hoor ik: we hebben excessen nodig. Ik heb de indruk dat Nederland op dit gebied een bananenrepubliek is.'

Een woordvoerder van de inspectie zegt dat het onderzoek naar PMC en Cells4Health nog loopt. Uitgezocht moet worden of de klinieken hun patiënten goed voorlichten, wat er precies waar gebeurt en in hoeverre er tussen beide bedrijven banden bestaan. Een complicatie is dat het toezicht niet verder reikt dan Nederland.

Terwijl Cells4Health patiënten veelal buiten de Europese Unie laat behandelen, voert PMC de ingreep uit in een flatgebouw in Rotterdam. De kliniek heeft ook vestigingen in Londen en Spanje, maar daar zijn de stamcelingrepen verboden.

Al in 2002 werd dit centrum door de inspectie op de vingers getikt. Ook werd een celtherapie aan de tuchtrechter voorgelegd. Onder meer bij een verjongingskuur krijgen cliënten door PMC dierlijke orgaancellen ingespoten. De inspectie kan daar niets tegen beginnen. De rechter oordeelde dat de wet zulke injecties toestaat zolang de patiënt goed is geïnformeerd en daarvoor heeft getekend.

stamcelcowboys:pagina 33
    • Wubby Luyendijk