Ministerie neemt meer maatregelen tegen schooluitval

Den Haag, 28 april. De bewindslieden van Onderwijs gaan aanvullende maatregelen nemen om de schooluitval verder te verlagen. Dat hebben ze gisteren na de ministerraad bekendgemaakt. Het plan `Aanval op de uitval` is vorig jaar al gepresenteerd maar minister Van der Hoeven (CDA) en staatssecretaris Rutte (VVD) vinden de resultaten nog niet goed genoeg. Daarom wordt nu de leerplicht verlengd tot 18 jaar, komen er meer stageplekken en komt er nazorg voor leerlingen die overstappen van het vmbo naar het mbo. In 2010 moet het aantal nieuwe schoolverlaters zijn terugbracht tot jaarlijks 35.000, nu zijn dat er jaarlijks nog 57.000. Het kabinet investeert tot 2010 270 miljoen, dit jaar was dat 81 miljoen.