Minder regels, visakte weg

Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met het voorstel van staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken, CDA) om tientallen regels en vergunningen te schrappen of te vereenvoudigen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het al eerder gepresenteerde kabinetsplan om de bureaucratie terug te dringen. Bij deze operatie zijn diverse ministeries betrokken, maar ook de provincies en gemeenten.

Volgens Van Gennip hoeven burgers en (kleine) ondernemers voortaan geen afzonderlijke vergunningen meer te regelen voor bezigheden als bouwen, parkeren, transport of vissen. De visakte kan wat het kabinet betreft helemaal worden afgeschaft.

Van Gennip wil met haar plan vooral de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf het makkelijker maken, door allerlei afzonderlijke vergunningen, bijvoorbeeld op milieugebied, te schrappen. Hetzelfde geldt voor de bouw en verbouw van of aan panden.

Al eerder werd bekend dat het plaatsen van bijvoorbeeld een dakkapel, een schuurtje in een tuin of het kappen van een boom in de voortuin aan minder regels onderhevig zou worden gemaakt. Tegelijkertijd moest, vond het kabinet, ook de service door gemeenten worden verbeterd. De burger zou makkelijker beroep moeten kunnen aantekenen wanneer een aanvraag te lang onderweg is.

Dat zou ook na het schrappen van allerlei regels en vergunningen zich namelijk nog wel voor kunnen doen. De aparte bouw- of sloopvergunning wordt opgenomen in een zogenoemde omgevingsvergunning. Hetzelfde geldt voor de vergunning voor optochten of snuffelmarkten. Deze worden onderdeel van de evenementenvergunning. De aanvrager hoeft dus niet meer verschillende vergunningen aan te vragen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daar eerder deze maand vergaande voorstellen voor gepresenteerd. Van de 28 bestaande vergunningen voor allerlei deelactiviteiten zouden er gemakkelijk 13 afgeschaft kunnen worden, vindt de VNG.

De voorstellen waar het kabinet nu mee heeft ingestemd zijn voorbereid door een speciale werkgroep van Economische Zaken, die in oktober vorig jaar aan het werk ging en waar meer departementen en ook de lagere overheden bij betrokken waren.