Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

Merkwaardig advies na vliegongeluk Stadskanaal

Volgens burgemeester J. Stavast van Stadskanaal zullen in de toekomst de vliegtuigen van het vliegveldje Vledderveen, dat binnen de gemeentegrenzen van Stadskanaal ligt, niet meer boven de bebouwde kom vliegen (NRC Handelsblad, 25 april).

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) geeft datzelfde advies aan de staatssecretaris. Ferme taal van een overheid die zijn burgers zal beschermen?

Volgens de Regeling MLA`s (Micro Light Airplanes) van 16 juni 2003 mag een MLA niet worden gebruikt `binnen een horizontale afstand van 500 m van aaneengesloten bebouwing ingericht voor het verblijf van personen en boven die bebouwing` (artikel 7, lid 1d).

Merkwaardig dus dat de IVW adviseert dat de wet moet worden nageleefd, hetgeen vanzelfsprekend zou moeten zijn en door de IVW gecontroleerd had moeten worden. De zoveelste illustratie van het gedogen als normaal bestuurlijk `instrument`.