Holy Cow 2

In zijn boek The Quantum theory of Gravitation (2003) vertelt de Russische geleerde Vasily Yanchilin over wetenschappers met een mooie theorie, welke bij verder onderzoek toch niet blijkt te kloppen. Ze dubben en peinzen maar vinden geen oplossing, totdat eentje van hen zegt dat er vast een demon in het spel is die hun theorie bederft. De anderen knikken maar vinden dat je bij een publicatie niet met het woord demon kunt komen aanzetten en daarom bedenken ze een fraai klinkende term zoals bijvoorbeeld vacuümenergie. Vervolgens schrijven ze dat hun onderzoek het bestaan van vacuümenergie heeft bevestigd.

Yanchilin merkt op dat het in de natuurkunde om reële zaken gaat en als vacuüm, leegte, iets in zich had dat kan beïnvloeden en meetbaar is, dan zouden we het anders noemen. De universiteit van Utrecht zou er goed aan doen om medewerkers, nota bene docenten, die met vacuümenergie bezig zijn te ontslaan en zo de wetenschap te helpen bevorderen. De studenten worden anders immers helemaal op verkeerd spoor gezet.

Yanchilin stelt dat de algemene relativiteitstheorie van Einstein verouderd is en hoogstens bruikbare uitkomsten geeft als de variabelen niet al te zeer van grootte veranderen, zoals binnen ons zonnestelsel. Kernfout in de algemene relativiteitstheorie is dat tijd precies zo gezien wordt als lengte. Wordt bij een bepaalde afstand de eenheid van lengte kleiner genomen, dan neemt de som van die eenheidsafstandjes toe. Bij tijd is het radicaal anders, want duurt de tel korter omdat de procesgang vlotter verloopt, dan zal ook de benodigde tijd voor voltooiing van een fysisch proces korter zijn.

Yanchilin stelt een experiment voor met een atoomklok op zeeniveau en eentje op een berg. Volgens Einstein loopt de eerste langzamer maar Yanchilin geeft goede argumenten voor het tegendeel. Zijn die argumenten niet juist, dan moet dat door de wetenschappers aangetoond worden en dat is tot op heden niet gebeurd. Integendeel wissen slechteriken bij Wikipedia alle informatie over de nieuwe betere theorie, net zoals men vroeger boeken verbrandde wanneer die niet in bepaalde straatjes pasten. Naar mijn mening kan een verstorende factor bij het experiment zijn dat de kernkrachten op de berg iets kleiner worden waardoor de radio-activiteit toeneemt.

De snelheidstoename van zeer verre objecten, uitgaande boven hetgeen met de (te corrigeren) wet van Hubble correspondeert, wordt door Yanchilin verklaard en het mooie is dat dan meteen de behoefte aan vacuümenergie wegvalt. Kosmologische constante en zwarte gaten: Yanchilin zet er een dikke streep door.

    • Jitso Keizer