Gemanipuleer met cijfers over de groei van Schiphol 2

De discussie over milieuvervuiling en de uitbreiding van vluchten op Schiphol lijkt wel alleen maar over geluidsoverlast te gaan. Met het meten en interpreteren van geluidsoverlast kun je sjoemelen, maar iedere extra vlucht geeft extra milieuvervuiling door uitlaatgassen en kerosinedampen. Dat staat vast. Gezondheid!

    • Bob Rigter Noordwijk