Directeur van ziekenhuis Nijmegen weg

De bestuursvoorzitter van het UMC St Radboud, C. van Herwaarden, is gisteravond teruggetreden uit de leiding van dit Nijmeegse academische ziekenhuis.

Aanleiding zijn de problemen bij het hart-longcentrum van de instelling. Daarop zou de bestuursvoorzitter volgens de medische ziekenhuistop en een externe onderzoekscommissie, niet adequaat hebben gereageerd.

Het UMC St Radboud moest deze week op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg onmiddellijk stoppen met hartoperaties bij volwassenen. Uit extern onderzoek was gebleken dat de zorg onder de maat was. Als gevolg van geruzie tussen hartchirurgen, een slechte leiding en verkeerde, nauwelijks omschreven procedures, zouden de patiënten niet goed worden behandeld. Het sterftecijfer onder patiënten op de hartafdeling lag hoger dan bij andere ziekenhuizen.

Daarop eiste de medische top van het ziekenhuis het vertrek van de driekoppige raad van bestuur. De medische hoofden van de afdelingen verwijten de directie eerdere signalen over de problemen bij het hartcentrum niet te hebben aangepakt. Ook de externe commissie oordeelde dat het bestuur niet doortastend genoeg optrad en sprak van 'falend leiderschap'.

Afgelopen dinsdag erkende Van Herwaarden dat het bestuur al eerder signalen had ontvangen over problemen bij het centrum, maar die hadden, dacht hij toen, alleen betrekking op de afdeling hartchirurgie. 'Wij dachten dat de problemen met name binnen de hartchirurgische afdeling zaten, maar het gaat om de hele keten, alle betrokken afdelingen.'

In een gisteravond uitgegeven persverklaring schrijft het bestuur van de stichting die toezicht houdt op het ziekenhuis, het besluit van Van Herwaarden te respecteren en zich te beraden over zijn opvolging. 'Daarbij is het voornemen om in eerste instantie een interim-voorzitter aan te trekken', aldus het bestuur. 'Intussen zal de vice-voorzitter van de raad van bestuur, D. Ruiter, het voorzitterschap van het UMC St Radboud waarnemen.' In hoeverre ook de andere leden van de raad van bestuur zich beraden op hun positie was vannacht nog niet duidelijk. De toezichthouder was niet bereikbaar voor commentaar.

De Stichting Hartpatiënten Nederland (SHN) liet weten blij te zijn dat Van Herwaarden opstapt.