Denktank-jargon

Waar oudhoogleraar Gérard van Tillo schaalverkleining en decentralisatie noemt als middelen om de universiteiten te verbeteren, pleit Oeso-onderzoeker Andreas Schleicher voor `het ontstaan van netwerken van topuniversiteiten`. (W&O 1 april). Hij geeft geen aanwijzingen voor het bevorderen van dit ontstaan. Ook zijn overige aanbevelingen vallen op door het gebruik van vrijblijvend denktank-jargon: Het onderwijssysteem zal een grote inspanning moeten leveren ...”.

Schleicher stelt ons Zuid-Korea ten voorbeeld. Daar heeft 97 procent van de hedendaagse jeugd een middelbare schoolopleiding, dus iedereen behalve een enkele uitgesproken minkukel.

Wat zou zo`n middelbaar onderwijsdiploma waard zijn? Uit een grafiekje blijkt dat 85 procent van de onderwijsuitgaven in Korea privaat zijn. Je bent geneigd te concluderen dat deze diploma`s te koop zijn. Ik heb meer vertrouwen in de concrete aanbevelingen van Van Tillo dan in het tankdenkersproza van Schleicher.

    • Dr. F.W. STEUTEL