Debat over leesonderwijs

Tijd vrijmaken om te lezen is van het grootste belang. Tegenwoordig begintelke klas 's ochtends altijd met lezen.Bovendien hebben we elke dag vrij lezen in het lesrooster opgenomen.

Judith van den Berg, onderwijzeres en coördinator leesbevordering basisschool Kameleon Oost in Den Bosch, in NRC Handelsblad, 25 april

Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen die leesachterstand helemaal niet nodig is. Het ligt niet aan de schoolsamenstelling of de achtergrond van de leerling, maar aan tekortschietende instructies op de scholen. Technisch lezen kan iedereen leren.

Kete Kervezee, inspecteur-generaal van het Onderwijs, in NRC Handelsblad, 25 april

Wij hebben zeker te kampen met grote taalachterstanden. Maar dat komt niet omdat basisscholen slecht lesgeven.Jongeren praten tegenwoordig in computertaal. Achterstanden hebben eerder te maken met andere communicatiepatronen.

C. Kuiper, directeur van de christelijke scholengemeenschap Comenius in Leeuwarden in het Friesch Dagblad, 26 april

Het praktisch analfabetisme is in ongeveer de afgelopen twintig jaar ontstaan. Er is intussen een generatie opgegroeid die naar kennis en de daarbij horende weerbaarheid verdeeld is als in een kastenmaatschappij.

H.J.A. Hofland, columnist, in NRC Handelsblad, 26 april

Er bestaan diverse leesmethodes die allemaal goed zijn.Basisscholen moeten zich gewoon nauwkeurig aan zo'n methode houden. Maar er zijn behoorlijk wat scholen die stukken overslaan en ook scholen die kinderen op een zogeheten natuurlijke manier met letters laten spelen. Dan gaat het mis.

Ludo Verhoeven, directeur van het expertisecentrum Nederlands van de Radboud Universiteit, in de Volkskrant, 27 april

Wat zich nu wreekt, is de laissez-faire-politiek van minister Van der Hoeven en haar voorganger Hermans. Die politiek van 'alle macht aan de scholen' was een begrijpelijke reactie op de jaren van sociaal-democratische bemoeizucht, die een grote vervreemding tussen onderwijsveld en de beleidssector tot gevolg had. Het mag er echter niet toe leiden dat de politiek zich helemaal niet meer bekommert om wat er op de scholen gebeurt.

Hoofdartikel de Volkskrant, 27 april