Chirac en Villepin in verlegenheid

PARIJS, 29 APRIL. De Franse president Chirac en premier Dominique de Villepin zijn in verlegenheid gebracht door beschuldigingen dat zij een hoge inlichtingenofficier heimelijk onderzoek hebben laten verrichten naar minister Nicolas Sarkozy.

Pagina 5