AIVD ziet groei buitenlandse spionage

De dreiging van spionage door vreemde mogendheden in Nederland is aanzienlijk. Het aantal buitenlandse inlichtingendiensten dat heimelijk kennis en technologie verwerft is toegenomen. Daarnaast richten de inlichtingendiensten zich op meer terreinen dan voorheen. Behalve de overheid zijn ook bedrijven en universiteiten doelwit.

Dat constateert de Algemene Inlichten- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het jaarverslag over 2005, dat gisteren door verantwoordelijk minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) naar de Tweede Kamer is gestuurd. DeAIVD waarschuwt dat de schade die door buitenlandse inlichtingendiensten wordt aangericht nog altijd aanzienlijk is. De dienst stelt dat het weglekken van in Nederland ontwikkelde en gefinancierde technologie de internationale rechtsorde en stabiliteit kan ondermijnen. Spionage kan schadelijk zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Nederland is gevoelig voor spionagepraktijken door de 'open structuur', de grote groepen migranten en de aanwezigheid van veel internationale organisaties.

Buitenlandse inlichtingendiensten proberen Nederlandse overheidsfunctionarissen te corrumperen, volgen dissidenten uit eigen land hinderlijk, pogen migranten uit het land van herkomst te manipuleren met als doel integratie tegen te gaan of migranten onder druk te zetten om te spioneren voor het vaderland. Daarnaast is er vorig jaar een aantal 'grootschalige, geavanceerde' aanvallen geweest op computernetwerken van de overheid.

Vooral internationale aanbestedingen, projecten op het gebied van ICT en biotechnologie, en militaire technologieën genieten de aandacht van spionnen. Volgens de inlichtingendienst is het een 'majeur veiligheidsrisico' dat bedrijven en de overheid zich onvoldoende bewust zijn van het bestaan van spionage. AIVD-hoofd S.J. van Hulst zegt dat de dienst vorig jaar het ministerie van Economische Zaken heeft gewaarschuwd voor spionagepraktijken.

AIVD: pagina 3