Vergelijking EU-geld landbouw is bedrieglijk

Er gaat in Europa te veel geld naar de landbouw en te weinig naar technologie en wetenschap, zegt Wouter Bos in het artikel 'Ook groei met hoge belastingen' in NRC Handelsblad van 25 april.

Dat zei Tony Blair ook toen de Britten vorig jaar het EU-voorzitterschap bekleedden.

Bos vindt het maar jammer dat hij Blair daar nu veel minder over hoort. Ik weet niet of dat komt doordat ik de uitlatingen van Blair destijds als volksverlakkerij omschreef, maar in ieder geval is die kwalificatie nog steeds van toepassing.

Is het dan niet waar dat de EU meer dan 40 procent van haar geld besteedt aan landbouw en vergeleken daarmee slechts een schijntje aan wetenschap en technologie? Jawel. Maar die vergelijking is bedrieglijk. Want vrijwel alle landbouwuitgaven in de EU lopen via Brussel, terwijl die voor wetenschap en technologie bijna helemaal via de begrotingen van de nationale lidstaten gaan.

Een zuivere vergelijking is de volgende: van het gezamenlijke bnp van de 25 EU-landen gaat7 procent op aan onderwijs en onderzoek en nog geen half (!) procent aan landbouw.

Dankzij de recente hervormingen, die ik namens Nederland krachtig heb gesteund, zal dat laatste percentage in 2013 trouwens gedaald zijn tot 0,33.

Met het gehele kabinet was ik vorig jaar van mening dat de Nederlandse contributie aan de EU omlaag moest. En omdat zo'n groot deel van de EU-uitgaven op landbouw betrekking heeft, voelde ik een grote verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan een oplossing.

Die heb ik mijn collega's geboden met het voorstel in Europa te pleiten voor een gedeeltelijke verschuiving van de landbouwuitgaven naar de nationale begrotingen van de lidstaten. Voor een land als het onze, dat relatief veel aan Brussel afdraagt en daarvoor naar verhouding de minste landbouwsteun terugkrijgt, pakt dat gunstig uit. Dat Bos dit blijk van meedenken karakteriseert als het terugfluiten van de premier, verbaast me.

Bos pleit voor subsidiariteit, zuinigheid en behoud van invloed van kleinere lidstaten als Nederland. Hij speelt daarmee in op de zorgen bij veel Nederlanders, die tot uitdrukking kwamen in het afwijzen van de Europese Grondwet vorig jaar. Dat prijs ik in hem, je moet de kiezer serieus nemen. Maar respect voor de kiezer kan niet zonder respect voor de feiten.

    • Cees Veerman Minister van Lnv