Premier: Verdonk klaagt ten onrechte

Den Haag, 28 april. Premier Balkenende (CDA) heeft de uitspraken van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) over de harde manier waarop de Tweede Kamer haar zou aanpakken ”niet gepast” genoemd. Hij zei dat gisteren in een door fractievoorzitter Rouvoet (ChristenUnie) aangevraagd spoeddebat. Verdonk had in een interview met het Algemeen Dagblad geklaagd over de moties van afkeuring waarmee ze in de Kamer was geconfronteerd naar aanleiding van fouten van ambtenaren. Ze vergeleek zichzelf met minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD), die niet zou worden beoordeeld op het werk van verpleegkundigen.