Muziek en theater elk eigen fonds

Een aantal fondsen dat subsidies toekent aan kunstinstellingen moet drastisch worden herzien. Dit staat in een advies dat staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur, D66) vandaag krijgt.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van OCW vindt Van der Laan het een 'interessant en goed' voorstel.

Doorvoering van het advies zou leiden tot twee nieuwe fondsen: het Fonds voor de Muziek en het Fonds voor Theater en Dans. Drie bestaande fondsen zouden daarin moeten opgaan: het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten en het Fonds voor Podium Programmering en Marketing. Het subsidiëren van de amateurkunst zou moeten worden gedelegeerd aan de gemeenten.

De voorstellen staan in het advies 'Naar een Fonds voor de Muziek' dat is opgesteld op verzoek van Van der Laan, die het kleine Fonds voor de Scheppende Toonkunst (FST) een nieuw onderdak wilde geven. De bedoeling was aanvankelijk het FST samen te voegen met het Fonds voor de Amateurkunst en de Podiumkunsten. Na fel verzet van de componisten stemde Van der Laan in met het idee voor een nieuw Fonds voor het Componeren. Maar adviseur Bert Holvast van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen wil dat fonds een grotere armslag geven door het uit te bouwen tot een Fonds voor de Muziek, waardoor ook de uitvoeringspraktijk wordt verbonden aan het componeren.

Dat gaat ten koste van het Fonds voor de Amateurkunst en de Podiumkunsten, dat volgens zou moeten worden omgevormd tot een Fonds voor Theater en Dans. Nu dreigt dat uit te groeien tot een 'te groot buitenministerie'.

Tezamen met het herverdelen van de taken van het Fonds voor Programmering en Marketing leidt het volgens het advies tot een overzichtelijke subsidiestructuur. De nieuwe fondsen, die over twee jaar zouden kunnen functioneren, zijn dan vergelijkbaar met het al bestaande Fonds voor de Letteren en het Fonds voor de Beeldende Kunst. Dat spoort met het overheidsstreven naar meer helderheid en efficiency. Adviseur Holvast zegt voor zijn voorstel voor een nieuw Fonds voor de Muziek een breed draagvlak te hebben in de Nederlandse muziekwereld.