Kamer wil over missies meebeslissen

Het kabinet zou de Tweede Kamer verplicht om instemming moeten vragen bij uitzending van Nederlandse militairen naar het buitenland.

Kamerleden van PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en LPF hebben in een speciale commissie van het parlement over dit principe overeenstemming bereikt.

Deze zogeheten 'commissie NRF' beraadt zich nu over de vraag hoe dit principe in een wet, of eventueel een Grondwetswijziging kan worden verankerd. Op dit moment is, volgens artikel 100 van de Grondwet, de regering alleen gehouden de Kamer te 'informeren' over uitzending van troepen naar het buitenland. Het is gewoonte geworden dat vervolgens een Kamermeerderheid 'instemming' mag uitspreken met de missie. Naar aanleiding van de gang van zaken over de missie naar het Afghaanse Uruzgan bestaat echter binnen de commissie-NRF van de Kamer 'de neiging' van het bestaande instemmingsrecht van het parlement een 'instemmingsplicht' te maken, aldus commissievoorzitter Van Baalen (VVD).

PvdA en VVD, die in de jaren negentig de invoering van zo'n instemmingsplicht nog tegen hielden, zijn nu naar aanleiding van Uruzgan van mening veranderd. De Nederlands regering legde aanvankelijk slechts een 'voornemen' tot uitzending van troepen naar Uruzgan aan de Kamer voor, omdat binnen het kabinet met de D66-ministers aanvankelijk geen overeenstemming kon worden bereikt. De Kamer weigerde het voornemen in behandeling te nemen, waarop de regering liet weten dat onder 'voornemen' 'besluit' moest worden verstaan. PvdA en VVD meenden echter dat in de toekomst moet worden vermeden dat de regering nogmaals probeert de Tweede Kamer tot een vrijblijvende discussieclub te degraderen en vroegen in de (aangenomen) motie Bos-Van Aartsen de commissie-NRF de procedure rond uitzending van troepen nader tegen het licht te houden.

Die commissie, aldus haar voorzitter, spiegelt zich bij het ontwerpen van een nieuwe regeling onder andere aan de Duitse Bondsdag, die eveneens in moet stemmen voordat Duitse troepen naar het buitenland gestuurd kunnen worden.

De commissie-NRF bestaat naast haar voorzitter uit de Kamerleden Brinkel (CDA), Koenders (PvdA), Karimi (GroenLinks) en Herben (LPF). De commissie ontwerpt ook een verkorte instemmingsprocedure voor troepen die op korte termijn worden ingezet in de nieuwe Nato Reaction Force - en ontleent daaraan haar naam.

    • Raymond van den Boogaard