Handelaar in informatie

Een lekkende agent stond gisteren voor de rechter.

De zaak ging indirect ook over het verschoningsrecht.

Je bent rechercheur of je bent het niet. Op 9 januari dit jaar werd Sjaak K. (50) van de Nationale Recherche door zijn chef op pad gestuurd met een envelop voor een ander politiekorps. In de envelop zat een verzonnen verhaal over de vriendin van Mink K., die over drie dagen een ontmoeting zou hebben met een crimineel uit Spanje om over financiën te praten. K. stopt zijn auto op een parkeerplaats en opent voorzichtig de envelop en pakte het stuk tussen een dubbelgevouwen papiertje om vingerafdrukken te voorkomen.

Nadat hij de inhoud gelezen had, maakte hij direct een afspraak met Hans van E., een voormalig Amsterdams rechercheur. K. vertelt Van E. dat hij wat voor “Nico“ heeft. Wat Sjaak K. niet weet, is dat zijn auto volhangt met camera's en dat hij afgeluisterd wordt door de rijksrecherche. Die verdenkt hem al een tijd van het lekken van vertrouwelijke informatie. Op videobeelden is de truc met het papiertje te zien en op band staat hoe K. met Van E. overlegt. Vijf dagen later worden K. en Van E. aangehouden. K. voor het verkopen van informatie en Van E. voor het omkopen van een politieambtenaar. Jarenlang zouden de twee al zaken doen.

Gisteren stonden beide verdachten voor de rechter, die moest beslissen over de voorlopige hechtenis van de twee. Het onderzoek is nog niet afgerond. Zo wil het openbaar ministerie nog een aantal getuigen horen, onder wie advocaat Nico Meijering, die Hans van E. verdedigt. Niet dat Meijering verdachte is, maar volgens het OM is de advocaat via zijn cliënt wel bij de zaak betrokken geraakt. De Nico over wie K. en Van E. spreken in het afgeluisterde gesprek, is Meijering, die tevens advocaat van Mink K. is. En dus is een verklaring van Meijering volgens het OM zeer belangrijk. Maar Meijering weigert te getuigen.

Daarmee gaat deze zaak niet alleen over een lekkende agent en een handelaar in informatie, maar behandelt indirect de vraag hoe ver de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht -een advocaat kan niet gedwongen worden vertrouwelijke informatie over zijn cliënt te verstrekken - van een advocaat reikt.

Nadat Van E. gearresteerd was, belde officier van justitie M. Zwinkels direct met Meijering om te vertellen dat van E. was opgepakt, én dat het volgens het OM niet zo'n goed idee was voor Meijering om als zijn advocaat op te treden. Want hij zou zelf getuige worden, omdat hij in het dossier voorkwam. Maar Meijering stoorde zich hier niet aan en nam de verdediging van Van E. toch op zich. Op een verzoek daarna voor een verhoor ging hij niet in. De daarop volgende dagvaarding negeerde hij ook. Het OM verzocht de rechtbank daarom gisteren te bepalen dat Meijering alsnog als getuige gehoord moet wordentegen zijn eigen cliënt. Want er is geen “algeheel, absoluut verschoningsrecht“, zei officier van justitie Zwinkels. Maar de waarnemend deken van de Amsterdamse orde van advocaten L. Mannheims waarschuwde Meijering gisteren juist dat hij zich aan de regels van zijn vak moet houden. Van een verklaring kon daarom geen sprake zijn. “Hij mag geen enkele vraag beantwoorden.“

Terug naar de twee verdachten. Het onderzoek naar Sjaak K. en Hans van E. begon in augustus 2003. De Rijksrecherche begon toen een onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke politie-informatie naar criminelen, pers en advocaten. Het ging vooral om informatie over de zogeheten “Hollandse netwerken', met criminelen als Willem Holleeder, Mink K., Dino S. en de in 2000 geliquideerde crimineel Jan Femer.

Deze criminelen beschikten, zo was uit verklaringen gebleken, over corrupte contacten bij justitie en politie. In 2005 richtte het onderzoek zich op Sjaak K. en Hans van E. Bij de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) was informatie binnengekomen dat Van E. criminelen op de hoogte hield. In het proces-verbaal van de CIE stond: “Hans van E., de voormalige politieman, was al jaren het corrupte politiecontact van Jan Femer. Na de dood van Femer is dit contact overgenomen door Dino S. Nog regelmatig ontmoeten S. en Van E. elkaar voor het uitwisselen van informatie. Van E. beschikt nog steeds over bevriende politiemensen die hem van informatie voorzien.“

Oud-politieman Van E. - hij werd begin jaren negentig ontslagen voor hasjhandel, waarbij Meijering hem verdedigde - wordt door justitie beschouwd als een soort makelaar in informatie, die hij van K. kocht. Zo wisten, volgens justitie, de Hells Angels in 2005 door toedoen van Van E. en K. dat er een inval zou komen.

Hans van E. en Sjaak K. hebben zich tot nu toe beroepen op hun zwijgrecht. Maar Sjaak K. wilde gisteren wel iets kwijt. Hij heeft dertig jaar bij de politie gezeten en zit nu drie maanden in de gevangenis. “In die drie maanden heb ik meer eerlijke mensen ontmoet dan waar ik de afgelopen dertig jaar voor gewerkt heb. Als justitie me wil beschermen, heb ik liever dat ze dat doen tegen de politieleiding van Amsterdam.“

De rechtbank bepaalde gisteren dat de twee verdachten in voorarrest blijven. Of advocaat Meijering toch als getuige moet optreden of dat hij zich terecht beroept op zijn verschoningsrecht beslist de rechtbank later.

    • Tom Kreling