Gwy Mandelinck

Gwy Mandelinck (1937) is de laatste jaren vooral bekend geworden als organisator van het jaarlijkse dicht-en kunstfestival in Watou. Poëzie publiceert hij sinds 1971, toen zijn debuut Het oogbad verscheen. In 1997 verscheen voor het laatst een bundel, zijn zevende, De overval.

Gwy Mandelinck nodigt uit: Roland Jooris.

“Reeds jaren heb ik waardering voor de manier waarop Roland Jooris als taalasceet met het zintuigelijke omgaat. Zijn gedichten lijken weggesnoeid maar hij geeft die de kans weer uit te botten. De woorden krimpen en zwellen even weer op. Die streng gehanteerde taal associeert zich vaak verrassend met wat je via de zintuigen kunt registreren.“

Dit is deel 18 van de gedichtenestafette in het Cultureel Supplement. Elke week publiceert een dichter een nieuw gedicht en nodigt, met een korte motivatie, een collega uit voor de volgende week.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het vorige week gepubliceerde gedicht van Gwy Mandelinck , “Child', ontbrak door een fout de 13de regel. Het volledige gedicht moet zijn: