Guus K. sprak Taylor over wapens

De van oorlogsmisdaden verdachte Nederlandse zakenman Guus K. had persoonlijke bemoeienis met wapensmokkel voor Charles Taylor, oud-president van Liberia. Dat zei gisteren een belangrijke getuige voor de Haagse rechtbank.

Ook voerde K. met de onlangs gearresteerde Taylor overleg over de bloedige strijd tegen rebellen “Hij ging de president zien, dan spraken ze over wapenimport en dan legde Taylor uit hoe de oorlog verliep“, aldus getuige Cendor Reeves gisteren aan het einde van de eerste procesweek. K. wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden en van schending van sancties tegen Liberia.

De om veiligheidsredenen vermomde Reeves was volgens eigen zeggen lange tijd persoonlijk medewerker van Taylor. Hij verklaarde wapens op te halen bij de houtfirma OTC, waarvan K. directeur was. Daar werden volgens hem in aanwezigheid van K. ontvangstbewijzen getekend en lijsten overhandigd over de wapens, die met schepen in opdracht van OTC waren aangevoerd.

Reeves is ook getuige voor het Sierra Leone Tribunaal (SLT), dat Taylor wegens oorlogsmisdaden zal berechten. Eerder gaf hij informatie aan de non-gouvernementele organisatie Global Witness, die in 2003 een uitgebreid rapport over onder meer de rol van OTC in de wapensmokkel publiceerde.

De verklaringen van Reeves voor de Haagse rechtbank waren uiterst gedetailleerd. “Maar je kunt ook heel gedetailleerd liegen“, zei advocate Inez Weski gisteren na de zitting. K. zei Reeves niet te kennen. Begin deze week waren eerder door de rechter-commissaris afgenomen gedetailleerde en belastende getuigenverklaring van Liberianen voor de rechtbank voorgelezen.

Op verzoek van Weski wordt in Sierra Leone aanklager Da Silva van het SLT gehoord. Weski wil weten of en zo ja welke afspraken met getuigen zijn gemaakt. Verder worden in Hongkong nog zeelieden gehoord, die Liberia aandeden.

Het requisitoir tegen K. volgt over ruim een week, waarna in juni uitspraak wordt gedaan.