Europese Unie verhoogt prijs visa naar 60 euro

De Europese Unie zal de prijs van visa voor burgers uit omringende landen en andere werelddelen verhogen van 35 tot 60 euro. Dat hebben de Europese ministers van Binnenlandse Zaken gisteren besloten in Luxemburg.

De prijsverhoging geldt vanaf januari 2007 en heeft te maken met de hogere kosten wegens het toepassen van zogeheten biometrische kenmerken, zoals een irisscan, bij nieuwe paspoorten

De oude prijs blijft gehandhaafd voor kinderen van zes jaar of jonger, scholieren onder begeleiding, studenten en wetenschappers. Verder zal de Europese Commissie met de armere, omringende landen van de EU aparte verdragen afsluiten over speciale visa voor diplomaten en journalisten. Ook blijft de mogelijkheid open om voor die landen, onder meer op de westelijke Balkan, lagere prijzen af te spreken.

De huidige regeling voor inwoners van grensstreken van buurlanden van de EU, die een bijna permanent toegangsbewijs tot de Unie hebben, blijft gehandhaafd.