De trend: van dorp naar stad en weer naar dorp

Europa, Nederland, Lelystad, 10-02-2006 Oostvaardersplassen. Een internationale commissie bezoekt de Oosvaardersplassen en gaat zich buigen over de problematiek omtrent beheer van heckrunderen, konikpaarden en edelherten in dit natuurreservaat. Voormalig staatsecretaris van Natuurbeheer, Dzsingiz Gabor is de voorzitter van de commissie van 8 internationale leden die in juni haar advies aan minister Veerman van LNV zal aanbieden over de condities voor een stabiel ecosysteem met grote grazers. advies , adviseren ,beheer , beheren , beschermd , bezoeken , commissie , dier , dieren , dierenbescherming , economie , edelherten , gebied , heckrunderen , herten, kudde , landbouw natuur en voedselkwaliteit , landschap , leden , lelystad , milieu , natuurbescherming , natuurgebied , onderzoek , onderzoeken , oordeel , oostvaarder , oostvaarder , oostvaardersplassen, problematiek , rapport , rapportage , rapporteren , reservaat , runderen , toerisme, wilde ganzen, trekvogels, vogelgriep.. Foto: Evelyne Jacq
Europa, Nederland, Lelystad, 10-02-2006 Oostvaardersplassen. Een internationale commissie bezoekt de Oosvaardersplassen en gaat zich buigen over de problematiek omtrent beheer van heckrunderen, konikpaarden en edelherten in dit natuurreservaat. Voormalig staatsecretaris van Natuurbeheer, Dzsingiz Gabor is de voorzitter van de commissie van 8 internationale leden die in juni haar advies aan minister Veerman van LNV zal aanbieden over de condities voor een stabiel ecosysteem met grote grazers. advies , adviseren ,beheer , beheren , beschermd , bezoeken , commissie , dier , dieren , dierenbescherming , economie , edelherten , gebied , heckrunderen , herten, kudde , landbouw natuur en voedselkwaliteit , landschap , leden , lelystad , milieu , natuurbescherming , natuurgebied , onderzoek , onderzoeken , oordeel , oostvaarder , oostvaarder , oostvaardersplassen, problematiek , rapport , rapportage , rapporteren , reservaat , runderen , toerisme, wilde ganzen, trekvogels, vogelgriep.. Foto: Evelyne Jacq Jacq, Evelyne

2006 Weg met het platteland

Het platteland is uit, de stad is in. Dat blijkt althans uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op het platteland woonden in 1998 nog 6,6 miljoen mensen tegen 6,3 miljoen in de stad. Nu wonen 6,8 miljoen mensen in de stad en 6,5 op het platteland. Het aantal plattelandsbewoners daalt het hardst in Zuid-Holland en Limburg, het aantal stadsbewoners stijgt het hardst in Flevoland, Noord-Brabant en Gelderland.

Nederland verstedelijkt dus in rap tempo, onder meer door de bouw van nieuwe stadswijken in bijvoorbeeld Almere, Lelystad en Den Haag. In Zuid-Holland woont maar liefst 66 procent van de bevolking in stedelijk gebied, landelijk 43,2 procent. De huizenprijzen in alle steden stijgen, maar mensen betalen het graag.

2020 Op een kluitje in de stad

Van de 16,6 miljoen mensen wonen er al 8 miljoen in steden en nog maar 5 miljoen op het platteland. De rest woont in overgangsgebieden die geen platteland zijn maar ook (nog) geen stad genoemd mogen worden. Op het platteland staan veel huizen en boerderijen leeg, die worden verhuurd of verkocht aan stedelingen die in het weekend de rust willen opzoeken. In de stad worden grote huizen gesplitst in meerdere kleinere. Dit kan makkelijk, omdat eindelijk de wetgeving terzake hiervoor is versoepeld. Daardoor wordt in de stad de bevolkingsdichtheid steeds groter, terwijl de huishoudens kleiner worden. De huizenprijzen stijgen onevenredig snel, maar mensen hebben het er nog steeds voor over: er worden enorme hypotheken afgesloten. Op het platteland daalt de kwaliteit van de voorzieningen. Hierdoor versterkt de trek naar de steden zichzelf.

2036 Weer lekker in het dorp

Omdat Nederland zich volledig heeft gestort op dienstverlening, zijn slechts enkele delen van Nederland nog bestemd voor landbouw. Waar geen steden zijn, is natuur aangeplant: Nederland is weer een natuurland geworden. Het toerisme bloeit als nooit tevoren, in de landen om ons heen is geen natuur meer te vinden. Huizen zijn onbetaalbaar geworden. Er lijkt een kentering op komst: stadsbewoners, die met ruim 20.000 mensen op een vierkante kilometer wonen, beginnen te morren over de drukte. De negende Nota ruimtelijke ordening heeft gebieden aangewezen waar weer dorpen mogen komen. In no time zijn alle huizen verkocht. Er komt een verlandelijking op gang: steden beginnen langzaam weer leeg te lopen.

    • Adjiedj Bakas Trendwatcher