Brusselse gevangenisstraf

“Brussel' wil voortaan bepalen hoe lang iemand die betrokken is bij vervalsing van merkproducten, de gevangenis in moet. Tot nu toe was het strafrecht exclusief terrein van de lidstaten. Mag Europa straks ook het typisch Nederlandse softdrugsbeleid verbieden?

Het voorstel dat eurocommissaris Frattini (Justitie) woensdag deed, wekt argwaan bij de lidstaten. De Europese Commissie is van mening dat nepproducten op de Europese markt alleen goed kunnen worden bestreden als in alle landen één minimale gevangenisstraf, van vier jaar, geldt. Momenteel bepaalt ieder land zelf de straffen en zijn er ook landen die nauwelijks actie ondernemen. Dit geeft internationale criminele bendes volgens Brussel te veel speelruimte. Als een meerderheid van de lidstaten akkoord gaat, zal de minimumstraf overal gelden en kan een afzonderlijk land dit niet met een veto tegenhouden. Bovendien heeft de Commissie al meerdere terreinen genoemd waarop we soortgelijke voorstellen kunnen verwachten.

Het dagelijks bestuur van de EU ontleent deze bevoegdheid aan een omstreden uitspraak vorig jaar door het Europese Hof. Dat schiep een precedent door te bepalen dat Brussel de lidstaten mag verplichten straffen op te leggen als EU-milieuregels worden overtreden.

Onder andere Nederland is altijd van mening geweest dat de lidstaten zelf de strafmaat voor overtreding van Europese regels moeten bepalen. Ongerust door de uitspraak van het Hof liet staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) onderzoeken wat de gevolgen voor Nederland zijn. Begin deze maand concludeerde hij opgelucht dat typisch Nederlands justitieel beleid op terreinen als drugs, euthanasie, abortus en prostitutie, die niet onder “Europa' vallen, gevrijwaard blijven van Brusselse bemoeienis. Hij verklaarde “extra alert“ te willen blijven op pogingen tot Europese strafrechtelijke harmonisatie.

Ook GroenLinks, dat doorgaans positief tegenover de EU staat, laat weten niets in de plannen te zien. “Minimumstraffen ontnemen de rechter de bevoegdheid een straf op te leggen die rekening houdt met de individuele omstandigheden van verdachten. Het is niet voor niets dat we in Nederland geen minimumstraffen kennen. Dit moeten we ons niet door Brussel laten opleggen“, aldus GroenLinks-europarlementariër Kathalijne Buitenweg.

Namaakartikelen invoeren vanuit landen buiten de Europese Unie mag. Kijk op www.douane.nl hoeveel.

    • Joop Meijnen