131 miljoen extra voor jeugdzorg

Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Daarbij komt 31 miljoen euro beschikbaar voor behandeling van kinderen met psychiatrische klachten.

Dat maakte staatssecretaris Ross (Welzijn, CDA) vandaag bekend op een bijeenkomst over de aanpak van de wachtlijsten in Den Haag.

Met deze eenmalige impuls van 131 miljoen moeten in 2007 de wachtlijsten in de jeugdzorg zoveel korter zijn geworden dat geen enkel kind langer dan negen weken op zorg hoeft te wachten. Dat betekent volgens Ross dat in 2007 7.500 kinderen extra geholpen moeten worden. De laatste jaren moeten kinderen met problemen steeds langer wachten op hulp. Op 1 oktober vorig jaar wachtten bijna 10.000 kinderen op jeugdzorg, 38 procent meer dan het jaar ervoor. Dat was vooral doordat meer kinderen wachtten op ambulante zorg. Het kan gaan om kinderen die verwaarloosd dan wel mishandeld worden, of om kinderen die ernstige ontwikkelingsproblemen hebben.

Tijdens een spoeddebat over de wachtlijsten in de jeugdzorg beloofde staatssecretaris Ross vorige maand de Tweede Kamer 'te knokken' voor extra miljoenen om de wachtlijsten weg te werken. Zij kreeg toen van de Tweede Kamer forse kritiek op haar beleid wegens de veel te lange wachtlijsten.

Het kabinet heeft de 100 miljoen voor de aanpak van de wachtlijsten ter beschikking gesteld op basis van prestatie-afspraken tussen het ministerie, de provincies en de drie grootstedelijke regio's die verantwoordelijk zijn voor de zwaardere jeugdzorg. De provincies en de drie regio's kregen vandaag te horen hoeveel geld ze krijgen ten behoeve van de zorg van de hulpbehoevende kinderen in hun gebied. Afgesproken is dat de provincies en regio's eens per kwartaal verantwoording afleggen aan Ross. Provincies die minder kinderen helpen dan afgesproken, krijgen minder geld.

Naast de incidentele 131 miljoen die Ross vandaag aankondigde, is de afgelopen kabinetsperiode 113 miljoen structureel geïnvesteerd in de jeugdzorg. Dat geld komt bovenop het budget van 850 miljoen euro dat het ministerie van Welzijn jaarlijks al in de jeugdzorg investeert. Het gaat daarbij om zwaardere zorg voor kinderen met ernstige problemen.