Weg met Qwerty!

Een computer wordt geleverd met een toetsenbord voor Romeinse letters.

Maar nu kunnen ook Indiërs in hun eigen taalop een pc werken.

Hindi-tekens op het beeldscherm. Foto Marc Hijink
Hindi-tekens op het beeldscherm. Foto Marc Hijink Hijink, Marc

Tweehonderd aanslagen per minuut. Dat haalt een beetje typecursist al snel op een toetsenbord. Maar voor het schrijven in een taal die niet op Romeinse letters gebaseerd is, blijkt het westerse toetsenbord ('US standard') een crime. Indiërs, Japanners en Chinezen moeten halsbrekende toeren uithalen met de shift-, alt-, en ctrl-toets om in hun eigen schrift te schrijven.

Het Qwerty-toetsenbord (genoemd naar de lettervolgorde op de bovenste rij op het toetsenbord) dat bij vrijwel elke computer wordt geleverd, is ontworpen voor het Engels. En dat is nu net de enige taal ter wereld die al aan 26 letters en een handvol tekens genoeg heeft. Voor andere Europese talen zoals Nederlands, Duits, Frans en Spaans zijn aanpassingen nodig om geaccentueerde letters als é, ë, ç en ñ te typen. En talen die met andere alfabetten of ideogrammen werken, hebben het helemaal moeilijk.

Volgens Ajay Gupta, directeur van HP Labs in India, is er een rechtstreeks verband tussen het aantal Indiërs dat Engels spreekt en het beperkte aantal Indiërs dat een computer bezit. 'Van onze bevolking van1 miljard mensen zijn 68 miljoen Engelssprekenden en 53 miljoen pcgebruikers. Indiërs vinden een computer niet te duur; ze vinden het onhandig, omdat ze niets aan het toetsenbord hebben.'

Gupta's laboratorium ontwierp daarom het Gesture Keyboard, waarmee het Hindi-schrift makkelijker ingevoerd kan worden. In plaats van een uitgebreid toetsenbord koos HP voor een drukgevoelige tablet met stylus (een 'muispen'), die nauwkeuriger is aan te sturen dan een muis. De naam gesture (gebaar) verwijst naar de beweging die het pennetje maakt over het tablet.

Het Hindi-schrift bestaat uit 36 medeklinkers, die elk veranderd kunnen worden door middel van twaalf matras (klinkers). Die combinatie vormt een lettergreep waarmee uiteindelijk het woord gevormd wordt.

Het Gesture Keyboard is onderverdeeld in vlakken die de basiskarakters vormen. Zodra de stylus een bepaald karakter aanwijst, moet de pc-gebruiker ook een kleine schrijfbeweging maken. Handschriftherkenning analyseert deze beweging en vertaalt die in een letter. De karakters zijn gerangschikt op de manier waarop Indiërs op school leren schrijven. 'Het is nu mogelijk om twintig woorden Hindi per minuut te schrijven.' Dat is met een westers toetsenbord niet te halen, zegt de HP-onderzoeker.

Een Gesture Keyboard werkt thans met drie van de dertien officiële Indiase talen - sommige Indiase talen maken gebruik van andere alfabetten, wat extra ontwikkeltijd vergt. Volgens Gupta komen er wellicht ook toetsenborden voor Arabisch en voor talen gebaseerd op ideogrammen en karakters, zoals het Chinees. Veertigduizend Chinese karakters zijn echter een stuk lastiger in een toetsenbord te vangen dan Devanagari, zoals het Hindi-alfabet officieel heet. Het Gesture Keyboard is voor een bescheiden prijs te koop, vindt Gupta. '2.500 roepie (45 euro) is geen onneembare financiële drempel. Mensen kunnen met deze uitvinding zelf meer geld gaan verdienen. Het is een investering, waarmee HP uiteindelijk meer computers hoopt te kunnen verkopen.'

Was spraakherkenning niet veel eenvoudiger geweest voor het invoeren van teksten? Gupta, zelf werkzaam in Bangalore, het Silicon Valley van India: 'Iedereen die ons land kent, weet dat het daar veel te lawaaiig is voor spraakherkenning.'

    • Marc Hijink