VVD wil invloed Belastingdienst gaan inperken

Den Haag. De ongebreidelde bevoegdheden van de Belastingdienst om controles uit te oefenen en gegevens op te eisen bij belastingplichtigen, moeten worden ingeperkt. Belastingplichtigen moeten de mogelijkheid krijgen om naar de rechter te stappen voor toetsing van de controles voordat de Belastingdienst aanslagen oplegt. Tweede-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming (VVD) wil dit vastleggen in een initiatiefwet, een wetsvoorstel dat niet door een minister, maar door een Kamerlid wordt ingediend. De initiatiefwet beoogt belastingplichtigen het recht te geven om ”buitenproportionele controles van de Belastingdienst vooraf te laten toetsen door de rechter”, aldus Dezentjé Hamming. Niet alleen door bezwaar mogelijk te maken, maar ook door schorsende werking in te stellen. Nu is het voor belastingplichtingen pas mogelijk om na een voorlopige aanslag bezwaar aan te tekenen.