Voorbeeld van een euthanasiegeval

In het jaarverslag van de toetsingscommissies staan beschrijvingen van euthanasiegevallen zoals die op internet komen. Hieronder een voorbeeld.

Bij patiënte, een vrouw van 35 jaar, werd in april 2001 een mammacarcinoom vastgesteld, waarvoor zij een radicale mastectomie onderging met okselkliertoilet. [...] In 2003 werden er metastasen aangetoond in het skelet, de lever, de longen, de lymfeklieren en de hersenen. Genezing was niet meer mogelijk. Patiënte kreeg palliatieve chemotherapie en schedelbestralingen. Vanaf mei 2005 had ze pijnklachten over de gehele romp en last van een sterke vermoeidheid. In juni 2005 kreeg ze epileptische insulten door de hersenmetastasen. In juli 2005 werd patiënte palliatief bestraald op de wervelkolom vanwege de pijn. Het lijden van patiënte bestond [...] uit extreme vermoeidheid, toenemende niet meer te couperen pijn, niet meer zelfstandig kunnen zitten en lopen, verwardheid, onmogelijkheid nog te eten en uitputting. Ook leed patiënte zeer onder het besef dat ze de steeds minder grip had op haar eigen functioneren. Voor patiënte was dit lijden ondraaglijk. Er waren geen mogelijkheden meer om het lijden te verlichten. [...] De arts verwachtte dat de patiënte, indien niet tot levensbeëindiging was overgegaan, binnen enkele dagen tot maximaal drie weken zou overlijden.

In september 2004 had patiënte voor het eerst met de arts over euthanasie gesproken. Begin juli 2005 heeft ze de arts voor het eerst concreet om levensbeëindiging gevraagd. Zij heeft haar verzoek daarna bij ieder bezoek van de arts herhaald. De arts benaderde als consulent een onafhankelijke collega-huisarts, tevens SCEN arts.

De consulent bezocht patiënte medio juli 2005. Patiënte was toenemend bedlegerig en moe. [...] De pijn was de laatste weken fors toegenomen ondanks de verhoogde medicatie, en de uitzaaiingen groeiden met de week. Twee dagen voor het bezoek van de consulent was ze nog een kwartiertje naar een toneelstuk van haar jongste dochter gegaan. [...] Daarna was ze ingestort en was de grens voor haar bereikt. Het afscheid en de uitvaart waren door haar al weken geleden tot in detail geregeld.

Patiënte was redelijk helder [...] en maakte op de consulent een vastberaden indruk. Ze verwoordde diverse malen heel rustig en stellig haar wens tot euthanasie. Er was geen sprake van een depressie. De consulent kwam tot de conclusie dat er aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.

De arts diende de patiënte 2000 mg. Pentothal en 20 mg. Pavulon intraveneus toe.

De levensbeëindiging is medisch zorgvuldig uitgevoerd. De commissie kwam tot het oordeel dat de arts overeenkomstig de [eisen] heeft gehandeld.