'Verbeter wegen rond Amsterdam'

De belangrijkste economische verbindingen van Nederland zijn de snelwegen bij Amsterdam: de A1 naar Deventer, de A2 naar Den Bosch, en de A27 tussen Breda en Flevoland. Extra investeren in deze transportassen is de moeite waard, vooral de A2 is daarvoor een geschikte kandidaat. 'Deze as is van groot belang voor de Nederlandse economie.' Verbetering van deze verbindingen komt zowel ten goede aan het woon-werkverkeer als aan het goederenvervoer.

Dat stelt het Ruimtelijk Planbureau (RPB) in het vandaag gepubliceerde onderzoek Wegen naar economische groei. In de studie is onderzocht welke extra investeringen - bovenop de bestaande plannen van het kabinet - het meest bijdragen aan economische groei.

De bevindingen zijn enigszins in strijd met de uitgangspunten van het kabinet voor het ruimtelijk beleid. Het kabinet wil vooral aandacht geven aan de zogenoemde Triple A-verbindingen, namelijk de A2, de A4 en de A12. Maar deze snelwegen zijn volgens het RPB slechts gedeeltelijk van belang.

Het planbureau vindt dat het kabinet meer moet inspelen op het belang van agglomeraties voor de economie van Nederland. De belangrijkste agglomeratie is de Randstad, met Amsterdam als economisch hart. De belangrijkste kleinere agglomeraties zijn Arnhem/Nijmegen, Maastricht en Breda. Het kabinet zou meer moeten investeren om de bereikbaarheid van deze agglomeraties te verbeteren, aldus het rapport.

Het verbeteren van de wegen rondom Amsterdam levert voor het woon-werkverkeer de meeste baten op. Ook zijn 'forse additionele baten' te verwachten door verbetering van het woon-werkverkeer op de A6, de A27 vanuit de Flevopolder, de A2 tussen Amsterdam en Utrecht en de A4 tussen Amsterdam en Leiden. Van 'groot belang' is rondom de grote steden ook verbetering van de kleinere wegen, het zogenoemde onderliggende wegennet, aldus het RPB.