Tref de terrorist maar in zijn portemonnee

De maatregel van Bot tegen leden van de Hofstadgroep is een toe te juichen initiatief.

Het gaat hier om radicalen die bezig waren met plannen om aanslagen te plegen.

Vorige week kwam minister Bot met stevig beperkende maatregelen tegen de leden van de Hofstadgroep. Het gaat om de bevriezing van hun financiële middelen en het verbieden van andere financiële dienstverlening, waaronder verzekeringsdiensten. Met deze maatregelen worden de veroordeelde terroristen getroffen in hun portemonnee. Dit is een toe te juichen initiatief dat ook navolging verdient bij de aanpak van zware criminelen. Bovendien komt het kabinet hiermee tegemoet aan de afspraken die in VN-verband zijn gemaakt over het harder aanpakken van terreur en terrorismedreiging.

In sommige commentaren die volgden op de maatregel werd gesteld dat de VN-resolutie waarop Bot zich beroept, bedoeld was voor Al Qaeda-achtige organisaties. Daarmee wordt gesuggereerd dat het bij de Hofstadgroep zou gaan om kleiner grut, waar veel minder gevaar van zou uitgaan. Dergelijk bagatelliseren van de reële dreiging die uitgaat van de Hofstadgroep getuigt van een heel beperkte visie op de gevaren die internationaal terrorisme ook voor ons land inhouden.

Het gaat hier om radicalen die bezig waren met plannen om aanslagen te plegen en onze maatschappij te ontwrichten. Je maag draait om als je eraan denkt tot wat voor afschuwelijke daden zij zouden zijn gekomen als er niet tijdig was ingegrepen.

Nu er geen grote aanslag heeft plaatsgevonden, is het heel onverstandig onze schouders op te halen en te doen alsof het gevaar vanuit deze groep dus niet zo groot was. Ook de rechter heeft de Hofstadgroep bestempeld als een terroristische organisatie met als doel de Nederlandse samenleving te ontwrichten.

Op de strafrechtelijke veroordeling van de leden van de Hofstadgroep vormen de maatregelen van minister Bot een welkome aanvulling. Ze geven het signaal dat wie zich inlaat met terroristische daden, moet weten dat de wereldgemeenschap fel reageert. Het gaat om het tegengaan van de afbraak van onze rechtstaat.

Ook werd in reactie op de plannen gesproken over de onmogelijkheid van re-socialisering van de betrokken personen, dan wel over een dubbele straf. Inderdaad komt een extra sanctie bovenop de opgelegde celstraf. Dit is een ontwikkeling waarvoor wij als CDA al tijden pleiten. Zware criminelen en ook terroristen mogen best worden getroffen in hun portemonnee. Bovendien is bij een dergelijke maatregel natuurlijk altijd sprake van een rechterlijke toetsing. Sterker nog, er kan ontheffing verleend worden voor bijzondere humanitaire gevallen. Daarnaast is het aan de personen zelf om, na het uitzitten van een straf, aan te tonen dat men een fatsoenlijk lid van deze maatschappij wil worden. Dan is een stapsgewijze opheffing vanzelf aan de orde.

Alles is mogelijk, maar we moeten niet op voorhand gaan klagen dat ze geen nieuw leven kunnen opbouwen. Mensen die onze maatschappij nu zó haten dat ze die graag op een zo gewelddadig mogelijke wijze omver willen werpen, mogen straks zelf waarmaken dat die gevaarlijke gedachten niet meer zullen leiden tot het voorbereiden van terroristische aanslagen. En voor mogelijk toekomstige terroristen geldt des te meer dat zij niet kunnen zeggen dat ze maatschappelijk geïsoleerd zullen raken - dat zijn ze namelijk al.

Wim van Fessem is Tweede-Kamerlid voor het CDA en woordvoerder terrorismewetgeving en -bestrijding.

    • Wim van Fessem