Preventief vernietigen nucleaire capaciteit Iran

Juurd Eijsvoogel roept op de opiniepagina van 14 april de wereld op `te leren leven met de kernmacht Iran`. De argumenten en voorbeelden die hij aanvoert overtuigen echter niet. Toen Rusland kernwapens ontwikkelde, hadden de VS onvoldoende militair overwicht om deze ontwikkeling met militaire macht te keren. Bovendien heerste in Rusland een weliswaar totalitair bewind, maar toch een bewind dat een basis in rationaliteit had. Met Iran is de situatie helaas een heel andere. Niet alleen is het militaire krachtsverschil met de VS onvoorstelbaar groot, bovendien laat het theocratische mollah-regime zich niet bepaald leiden door overwegingen die in onze westerse samenleving voor rationeel doorgaan. Een preventieve aanval tegen de nucleaire faciliteiten van Iran is daarom een uitermate realistische optie. Het desnoods inzetten van tactische kernwapens vermijdt een langdurige landoorlog gericht op `regime change`.

Als illustratief voorbeeld uit het verleden kan dienen het door Israël wegbombarderen van eerdere pogingen van Iran om nucleaire technologie te ontwikkelen. Zonder dat `regime change` het doel was, werd niettemin de Iraanse nucleaire klok tientallen jaren teruggedraaid.

In tegenstelling tot wat Eijsvoogel denkt, dient er in de internationale politiek soms gekozen te worden tussen twee kwaden, zeker als één van die kwaden de fundamentalistische islam is. Het preventief vernietigen van Iran`s nucleaire capaciteit zal uiteindelijk voor de VS de minste van die kwaden blijken te zijn, ondanks de goedbedoelde adviezen van Eijsvoogel. Een veiliger wereld zal voor enige tijd het resultaat zijn.

    • Prof.dr. C.A. de Lange