Ove Lucas directeur CBK Rotterdam

rotterdam, 27 april. Ove Lucas wordt op 1 mei directeur van Stichting Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Sinds vorig jaar was hij daar al waarnemer. Lucas heeft ruime ervaring als tentoonstellingsmaker bij het Centrum Beeldende Kunst, onder andere leidde hij enkele jaren de tentoonstellingruimte Villa Alckmaer en vanaf 1999 de opvolger daarvan, TENT. aan de Witte de Withstraat. Vorig jaar heeft hij zich bij het Centrum Beeldende Kunst vooral beziggehouden met de voorbereidingen tot de verzelfstandiging die sinds 1 januari 2006 een feit is.