Oproep VVD: `Stop afmaken verkeerd geregistreerd rund`

Rotterdam, 27 april. - Nederland moet van `Brussel` toestemming krijgen om verkeerd geregistreerde runderen niet langer af te maken. Europarlementariër Jan Mulder (VVD) vraagt de Europese Commissie een nieuwe identificatiemethode uit te werken voor dieren waarvan de identiteit onduidelijk is. Volgens landbouworganisatie LTO Nederland kunnen hiermee jaarlijks ongeveer 100 runderen van een vroegtijdige dood worden gered. De problemen ontstaan bijvoorbeeld als dieren beide oormerken kwijtraken. ”Die zijn van slechte kwaliteit”, aldus Janet Bakker namens LTO. In zo`n geval wordt het betreffende bedrijf geblokkeerd totdat de identiteit van het dier weer is vastgesteld. Dit gebeurt door met een dna-test te bepalen welke moeder het rund heeft. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld doordat het moederrund al is geslacht, wordt het dier afgemaakt. Deze Europese maatregel is in 1998 ingesteld na het uitbreken van de gekkenkoeienziekte BSE. Volgens LTO Nederland wil ook landbouwminister Veerman (CDA) zich in Brussel hard maken voor een einde aan de verplichting tot afmaken. LTO stelt een alternatief systeem voor waarbij een rund waarvan de identiteit onduidelijk is een apart oormerk krijgt. Als het dier in het slachthuis komt, leidt het specifieke oormerk tot een verplichte BSE-test, zodat alsnog met 100 procent zekerheid kan worden vastgesteld dat geen sprake is van BSE.