Oordeel euthanasie voortaan openbaar

De beoordelingen van alle sterfgevallen waarbij euthanasie is toegepast, worden openbaar. Daarmee wordt voor het eerst inzichtelijk gemaakt wanneer artsen euthanasie toepassen en hoe dat gebeurt.

De regionale toetsingscommissies euthanasie, die alle gemelde euthanasiezaken beoordelen, zetten vanaf mei alle uitspraken in een voor iedereen toegankelijke databank op internet. In 2005 waren er 1.933 meldingen van euthanasie.

Door inzicht te geven in het werk van de euthanasiecommissies, hoopt staatssecretaris C. Ross (Volksgezondheid, CDA) dat artsen vaker bereid zullen zijn euthanasie te melden. Alle uitspraken zullen geanonimiseerd worden. 'Artsen gaan in Nederland zorgvuldig met euthanasie om, dat moeten we kunnen laten zien', zegt Ross.

Nu nog melden de toetsingscommissies in hun gezamenlijk jaarverslag alleen de uitzonderlijke casuïstiek, zoals euthanasie bij dementerende patiënten. Alle overige uitspraken zijn alleen voor de betrokken arts in te zien.

Ook het openbaar ministerie heeft alleen inzicht in zaken waarvan de commissies vinden dat de arts niet zorgvuldig heeft gehandeld. Die sturen ze door naar het college van procureurs-generaal. Dat gebeurde vorig jaar drie keer.

Staatssecretaris Ross zegt te vermoeden dat de lichte stijging van het aantal euthanasiemeldingen vorig jaar betekent dat artsen al steeds meer bereid zijn euthanasie te melden.

In 2005 werden bij de vijf regionale commissies 1.933 gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding gemeld, tegen 1.886 in 2004, staat in het jaarverslag van de toetsingscommissies dat vandaag wordt gepubliceerd. Ook Reina de Valk, voorzitter van de toetsingscommissies euthanasie, verwacht dat de verbetering van de palliatieve zorg in de afgelopen jaren en de lichte stijging van het aantal meldingen waarschijnlijk betekent dat er beter gemeld wordt. 'Als het puur om symptoombestrijding gaat, hebben artsen nu meer te bieden.'

Sinds eind vorig jaar is door de artsenorganisatie KNMG en door het openbaar ministerie bepaald, dat palliatieve sedatie - waarbij een arts een stervende patiënt een slaapmiddel geeft om het levenseinde niet bewust mee te maken - een normale medische handeling betreft en niet strafbaar is.

euthanasie: pagina 3

www.nrc.nl: uitspraken toetsingscommissies

    • Esther Rosenberg