Minimumstraffen in EU voor merkvervalsing

De Europese Commissie gaat zich voor het eerst bezighouden met het vaststellen van minimumstraffen. Tot nu toe was dat het exclusieve terrein van de lidstaten van de Europese Unie.

Er moeten minimumstraffen komen voor het vervalsen van merkproducten in de Europese Unie, vindt de Europese Commisie. Europees Commissaris Frattini (Justitie) deed daartoe gisteren een voorstel. Hij wil dat er een minimumstraf van vier jaar cel komt te staan op het vervalsen van merkproducten. Voorwaarde is wel dat dat wordt gedaan door een criminele organisatie of dat er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid.

Het is de eerste keer dat de Europese Commissie gebruik maakt van een omstreden bevoegdheid om Europese strafmaten voor te stellen die niet door alle lidstaten hoeven te worden goedgekeurd. Tot voor kort moesten voorstellen op het gebied van strafrecht altijd worden goedgekeurd door alle landen in de EU. Eén land kon plannen op dat terrein blokkeren met een veto. Nederland hoefde daarom niet te vrezen voor zijn drugs- of euthanasiebeleid. Maar vorig jaar september bepaalde het Europees Hof in Luxemburg dat de Europese Commissie ook minimumstraffen mag voorstellen in 'richtlijnen' (Europese regels). Een richtlijn hoeft slechts door een ruime meerderheid van de lidstaten te worden goedgekeurd.

Frattini zei gisteren tijdens een persconferentie dat hij 'voorzichtig en verstandig' zal omgaan met zijn nieuwe bevoegdheid. In januari van dit jaar vroegen de Europese ministers van Justitie aan Frattini of hij zijn ambities op het terrein van strafrecht wilde intomen.

'Ik ben me bewust van de weerstand bij lidstaten', zei Frattini gisteren. Volgens hem is de richtlijn vooral nodig, omdat vervalste producten een gevaar voor de volksgezondheid kunnen vormen. Om dat te onderstrepen stond naast zijn spreekgestoelte een tafel met speelgoed en auto-onderdelen. Bovendien, zo vindt Frattini, moet de intellectuele eigendom van de merkproducenten beter worden beschermd.

De meeste nepproducten komen uit China, zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Producenten die er het meeste last van hebben zijn Nike, Vuitton en Adidas. Het is overigens niet zo dat het namaken daarvan nu is toegestaan. In vrijwel alle lidstaten kan namaak al strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Commissie is de richtlijn toch nodig, omdat die het makkelijker maakt op te treden tegen criminele organisaties of wanneer de veiligheid van consumenten in het geding is.

De Europese Commissie had al aangekondigd dat zij gebruik zou gaan maken van de nieuwe bevoegdheid. Andere terreinen die zij daarbij noemde zijn: valsemunterij, creditkaartfraude, witwassen, hulpverlening aan illegalen, omkoping, internethackers en BTW-fraude.

Minimumstraf: pagina 3