'Militairen VS mishandelen vaker'

De mishandeling van gevangenen in Irak, Afghanistan en op Guantánamo Bay door Amerikaanse militairen vindt veel vaker plaats dan tot nu toe werd aangenomen. Bovendien worden klachten onvoldoende onderzocht en worden daders zelden gestraft.

Dat blijkt uit een rapport dat is samengesteld door de rechtenfaculteit van New York University en de mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Human Rights First en gisteren werd gepubliceerd.

Volgens de onderzoekers, die hun conclusies baseerden op regeringsdocumenten verkregen via de wet openbaarheid bestuur, hebben sinds eind 2001 meer dan 600 Amerikaanse militairen zich schuldig gemaakt aan mishandeling. Zeker 460 gevangenen in Amerikaans gevangenschap in Irak, Afghanistan en op Guantánamo Bay zouden het slachtoffer zijn geworden.

'Dit zijn geen geïsoleerde gevallen, zoals werd beweerd na Abu Ghraib [de Iraakse gevangenis waar Amerikaanse militairen in 2003 gedetineerden vernederden, red.]', zegt hoogleraar Meg Sattherthwaite van de NYU Law School desgevraagd. In de meeste gevallen gaat het volgens haar om zaken waarbij gevangenen worden geslagen en gemept met de achterkant van een geweer. 'Onder de militaire wetgeving en Amerikaanse federale wetgeving valt dit onder criminele mishandeling.' In december werd in het Amerikaanse Congres een wettelijk verbod tegen de wrede behandeling van terreurverdachten aangenomen. 'Dus zelfs volgens de politiek mag dit niet', zegt Satterthwaite.

De hoogleraar is niet geschrokken over het feit dat de mishandelingen wijdverbreid blijken te zijn, wel over de hardnekkigheid waarmee het door gaat. Ook dat de daders zelden worden gestraft, verbaast haar. 'Twee jaar geleden werd gezegd dat 'Abu Ghraib' een dwaling was en dat mensen die gevangenen mishandelen zich zouden moeten verantwoorden.' Van de 600 militairen die zich volgens het rapport schuldig maakten aan mishandeling, hebben er 40 een celstraf gekregen.